• Bærekraftig forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger. Forprosjekt 

   Rasten, Britt; Haga, Ivar Tangerud; Møller-Pedersen, Per; Oterkjær, Anne Cecilie; Berget, Oddbjørn; Barrio, Maria; Sivertsen, Edvard; Dybvik, Amalie Sørheim (Research report, 2022)
   Dette forprosjektet ble gjennomført i regi av Construction City klyngen med Storm Aqua, Multiconsult, Aspelin Ramm Eiendom, OBOS og SINTEF som aktive prosjektdeltakere. Prosjektet er gjennomført med støtte fra Oslo kommune ...
  • Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy 

   Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon (Klima 2050 Report;19, Research report, 2020)
   Naturbaserte løsninger (NBL) for håndtering av overvann i urbane strøk finnes i mange former og variasjoner, noe som gjør at det er vanskelig å ha et felles rammeverk som kan integrere alle spesifikke aspekter ved disse ...
  • Documentation tool of nature-based solutions – a guideline 

   Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon (Klima 2050 Report;18, Research report, 2019)
   Nature-based solutions (NBS) can be found in many forms and variations that make information of specific aspects connected to them are difficult to populate. As an asset, NBS should be managed properly right from the ...
  • Innovasjon gjennom eksisterende og nye testprosjekter innen overvannsdisponering 

   Møller-Pedersen, Per; Time, Berit (Lecture, 2017)