• Analyse av Sivas næringshager og inkubatorer i Innlandet 

   Sandberg, Eli; Bjelle, Eivind Lekve; Kvellheim, Ann Kristin; Ekambaram, Anandasivakumar; Vik, Lars Harald; Hatling, Morten Arnt (SINTEF rapport;2020:01069, Research report, 2020)
   Denne rapporten gir et teoretisk bakteppe for et innovasjonssystem, og trekker dette inn i Innland-kontekst ved å gjøre en grov kartlegging av Innlandets innovasjonsstruktur. Det er et stort mangfold i innovasjonsstrukturen, ...
  • Business models for nZEB renovation of small wooden buildings 

   Kvellheim, Ann Kristin; Damman, Sigrid; Lien, Anne Gunnarshaug (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   To achieve a sustainable building stock, it is necessary to focus on existing as well as new buildings. New houses built according to the Norwegian building code are close to nZEB (near Zero-Energy Building) level, but ...
  • Business models for nZEB renovation of small wooden buildings 

   Kvellheim, Ann Kristin; Damman, Sigrid; Lien, Anne Gunnarshaug (1st Nordic conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings, Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   To achieve a sustainable building stock, it is necessary to focus on existing as well as new buildings. New houses built according to the Norwegian building code are close to nZEB (near Zero-Energy Building) level, but ...
  • Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020 

   Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud (ZEN Memo;23, Others, 2020)
   Fra innledningen. FME ZEN er et senter for miljøvennlig energi som skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullut-slippssamfunnet kan realiseres. FME ZEN skal vare i åtte ...
  • Ombruk av byggematerialer – marked, drivere og barrierer 

   Sandberg, Eli; Kvellheim, Ann Kristin (SINTEF Notat;40, Research report, 2021)
   Studier viser at ombruk av byggematerialer kan bidra til å redusere avfallsmengden og ut-slippene i den norske BAE-næringen. Denne rapporten tar for seg markedsutsiktene for ombruk av byggematerialer og identifiserer viktige ...
  • Overskuddsvarme som varmekilde. Barrierer og drivere for økt bruk av overskuddsvarme til bygningsoppvarming 

   Kauko, Hanne; Rotan, Magnus; Claussen, Ingrid Camilla; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;41, Research report, 2022)
   Gode samarbeidsmodeller kan fremme bruken av overskuddsvarme i områder Den varslede energikrisen i Europa sammen med økende andel strømproduksjon fra variable fornybare energikilder som vind og sol har gjort strøm til ...
  • Prosumers’ role in the future energy system 

   Wolfgang, Ove; Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Crespo del Grando, Pedro; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Maranon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil; Seljom, Pernille; Skjølsvold, Tomas; Sæle, Hanne; Throndsen, William (Research report, 2018)
   Prosumers are people who consume some of the goods and services that they themselves produce. The supply of electric energy and flexibility services are two distinct services needed in all power systems. The prosumers ...
  • Public private collaboration in the context of zero emission neighbourhood 

   Ekambaram, Anandasivakumar; Kvellheim, Ann Kristin; De Boer, Luitzen (Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2019)
   Purpose. This study aims to gain an understanding of success factors and barriers to public private collaboration in the context of zero emission neighbourhood. Design/Methodology/Approach. Qualitative research method: ...
  • Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete 

   Stokke, Raymond Andreas; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;23, Research report, 2020)
   Strategier og forretningsmodeller for å støtte overgangen til lavkarbonbetong Denne rapporten evaluerer forretningsmodeller og markedstiltak for lavkarbonbetong med karbonfangst og lagring (CCS) i Norges største sementprodusent, ...
  • Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete 

   Stokke, Raymond Andreas; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;23, Research report, 2020)
   Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete This report evaluates business models and market measures for transitioning to low-carbon concrete with carbon capture and storage (CCS) in ...
  • Virkemidler som virker. Innovasjon, markedsendring og grønt skifte 

   Kvellheim, Ann Kristin; Lien, Anne Gunnarshaug (SINTEF Fag;53, Research report, 2018)
   Prosjektet "Virkemidler som virker – innovasjon, markedsendring og grønt skifte" (kortform VIRKSOMT) er et toårig prosjekt finansiert gjennom kompetansetilskuddsordningen til Husbanken. Prosjektet har hatt som målsetting ...
  • Zero Emission Neighbourhoods. Drivers and barriers towards future development 

   Backe, Stian; Kvellheim, Ann Kristin (ZEN Report;22, Research report, 2020)
   Spread and growth of zero emission neighbourhoods. This report describes the development of zero emission neighbourhoods and its drivers and barriers towards further development. The Norwegian context is used as a starting ...