• Comparison of organic and conventional food and food production. Part II: Animal health and welfare in Norway 

   Bøe, Knut Egil; Bernhoft, Aksel; Hansen, Inger; Hoel, Kristian; Moe, Randi Oppermann; Seehus, Siri Christine; Svihus, Birger; Whist, Anne C; Østerås, Olav; Andreassen, Åshild Kristine; Arukwe, Augustine; Braastad, Bjarne Olai; Erikson, Ulf Gøran; Haugen, Margaretha; Hemre, Gro Ingunn; Hjeltnes, Brit Kristine; Krogdahl, Åshild; Källqvist, Torsten; Lassen, Jørgen Fredrik; Mortensen, Stein Håkon; Næss, Bjørn; Olsen, Rolf-Erik; Rimstad, Espen; Skåre, Janneche Utne; Steffensen, Inger-Lise; Sundheim, Leif; Torrissen, Ole; Alexander, Jan (VKM Report;22-2, Research report, 2014-04-30)
  • Description of the processes in the value chain and risk assessment of decomposition substances and oxidation products in fish Oils. Opinion of Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety 

   Aursand, Marit; Hamre, Kristin; Knutsen, Helle Katrine; Maage, Amund; Arukwe, Augustine; Alexander, Jan; Amlund, Heidi; Bernhoft, Aksel; Brantsæter, Anne Lise; Eriksen, Gunnar Sundstøl; Fæste, Christiane Kruse; Krogdahl, Åshild; Haugen, Margaretha; Hemre, Gro Ingunn; Lassen, Jørgen Fr; Nerland, Audun Helge; Nesse, Live Lingaas; Næss, Bjørn; Ringø, Einar; Ruus, Anders; Skåre, Janneche Utne; Steffensen, Inger-Lise; Sundheim, Leif; Sverdrup, Line Emilie; Svihus, Birger; Thomsen, Cathrine; Torrissen, Ole; Østerås, Olav; Torstensen, Bente Elisabeth; Ørnsrud, Robin; Mozuraityte, Revilija (VKM Report;2011:19, Research report, 2011-10-19)
   The Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) has been asked by the Norwegian Food Safety Authority to perform a health risk assessment on decomposition substances and oxidation products in fish oils intended ...
  • Oppdatert risikovurdering – introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge våren 2007. Uttalelse fra Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 

   Alexander, Jan; Aursand, Marit; Farstad, Wenche Kristin; Haugen, Margaretha; Klungland, Helge; Krogdahl, Åshild; Lie, Øyvind; Meltzer, Helle Margrete; Næss, Bjørn; Olsvik, Ørjan; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Sundheim, Leif; Sverdrup, Line Emilie (VKM Report;2007:06, Research report, 2007)
   VKM ga i 2006 to risikovurderinger vedrørende introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge. Den foreliggende vurderingen er en oppdatering av disse vurderingene og besvarer spørsmål om risiko i ulike situasjoner ...