• A new Norwegian bioeconomy based on cultivation and processing of seaweeds: Opportunities and R&D needs 

   Skjermo, Jorunn; Aasen, Inga Marie; Arff, Johanne; Broch, Ole Jacob; Carvajal, Ana Karina; Christie, Hartvig C; Forbord, Silje; Olsen, Yngvar; Reitan, Kjell Inge; Rustad, Turid; Sandquist, Judit; Solbakken, Roar; Steinhovden, Kristine; Wittgens, Bernd; Wolff, Robert; Handå, Aleksander (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A25981, Research report, 2014-06-03)
   Cultivation of macroalgae at the lowest trophic level, using only sunlight and nutrients from the sea while taking up CO:z, will have a neutral carbon footprint and the biomass will contribute significantly to meet the ...
  • A new Norwegian bioeconomy based on cultivation and processing of seaweeds: Opportunities and R&D needs 

   Skjermo, Jorunn; Aasen, Inga Marie; Arff, Johanne; Broch, Ole Jacob; Carvajal, Ana Karina; Christie, Hartvig C; Forbord, Silje; Olsen, Yngvar; Reitan, Kjell Inge; Rustad, Turid; Sandquist, Judit; Solbakken, Roar; Steinhovden, Kristine; Wittgens, Bernd; Wolff, Robert; Handå, Aleksander (Research report, 2014)
  • A new Norwegian bioeconomy based on cultivation and processing of seaweeds: Opportunities and R&D needs 

   Skjermo, Jorunn; Aasen, Inga Marie; Arff, Johanne; Broch, Ole Jacob; Carvajal, Ana Karina; Christie, Hartvig C; Forbord, Silje; Olsen, Yngvar; Reitan, Kjell Inge; Rustad, Turid; Sandquist, Judit; Solbakken, Roar; Steinhovden, Kristine; Wittgens, Bernd; Wolff, Robert; Handå, Aleksander (SINTEF Rapport;A25981, Research report, 2014)
  • Chemical composition and release rate of waste discharge from an Atlantic salmon farm with an evaluation of IMTA feasibility 

   Wang, Xinxin; Andresen, Kjersti; Handå, Aleksander; Jensen, Bjørn; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar (Journal article; Peer reviewed, 2013-07-25)
   The carbon (C), nitrogen (N) and phosphorus (P) compositions of salmon feed, fish and faeces were studied at a salmon farm in Badstuvika (63°31’N, 9°9’E) in central Norway. These data were used to estimate the release rates ...
  • Effect of seeding methods and hatchery period on sea cultivation of Saccharina latissima (Phaeophyceae): a Norwegian case-study 

   Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn (Journal article; Peer reviewed, 2019-10-23)
   To reach the goal of an industrialised macroalgae industry in Norway and other high-cost countries in the near future, a standardised seedling production method to improve quality control and predictability of cultivated ...
  • Effect of seeding methods and hatchery period on sea cultivation of Saccharina latissima (Phaeophyceae): a Norwegian case-study 

   Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn (Journal article; Peer reviewed, 2019-10-23)
   To reach the goal of an industrialised macroalgae industry in Norway and other high-cost countries in the near future, a standardised seedling production method to improve quality control and predictability of cultivated ...
  • Growth and nutritional composition of the polychaete Hediste diversicolor (OF Müller, 1776) cultivated on waste from land-based salmon smolt aquaculture 

   Wang, Haiqing; Seekamp, Inka; Malzahn, Arne; Hagemann, Andreas; Carvajal, Ana Karina; Slizyte, Rasa; Standal, Inger Beate; Handå, Aleksander; Reitan, Kjell Inge (Journal article; Peer reviewed, 2019-03-15)
   Increased aquaculture production will result in increased amounts of waste produced, and these wastes are highly underexploited. Polychaetes might effectively consume such waste and transfer them into compounds as marine ...
  • Incorporation of feed and fecal waste from salmon aquaculture in great scallops (Pecten Maximus) co-fed by different algal concentrations 

   Bergvik, Maria; Stensås, Lene; Handå, Aleksander; Reitan, Kjell Inge; Strand, Øivind; Olsen, Yngvar (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-11)
   Juvenile scallops of Pecten maxiumus were studied to see the capability to clear out and incorporate salmon feed and feces (30 µg L-1). Algae were also given, in a low and high concentration in addition to feed and faeces, ...
  • Latitudinal, seasonal and depth-dependent variation in growth, chemical composition and biofouling of cultivated Saccharina latissima (Phaeophyceae) along the Norwegian coast 

   Forbord, Silje; Matsson, Sanna; Brodahl, Guri Ellila; Bluhm, Bodil; Broch, Ole Jacob; Handå, Aleksander; Metaxas, Anna; Skjermo, Jorunn; Steinhovden, Kristine; Olsen, Yngvar (Journal article; Peer reviewed, 2020-01-23)
   The Norwegian coastline covers more than 10° in latitude and provides a range in abiotic and biotic conditions for seaweed farming. In this study, we compared the effects of cultivation depth and season on the increase in ...
  • MacroBiomass En kompetansebase for industriell taredyrking 

   Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Arff, Johanne; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Fredriksen, Stein; Reitan, Kjell Inge; Steinhovden, Kristine; Størseth, Trond Røvik; Tangen, Karl; Lüning, Klaus (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24186, Research report, 2013-01-31)
   MacroBiomass Prosjektet MacroBiomass har hatt som mål å bygge en kompetansebase med fokus på biologiske utfordringer i storskala dyrking av makroalger (tare) til bioenergi. Prosjektet har jobbet med hele produksjonssyklusen ...
  • Mat fra dyrket tare: Produksjon av norsk "wakame" fra butare - Sluttrapport i kvalifiseringsprosjekt finansiert av RFF Midt-Norge 

   Skjermo, Jorunn; Steinhovden, Kristine; Kvaløysæter, Caterina; Haarstadstrand, Håvard; Svenning, Sissel; Handå, Aleksander (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26837, Research report, 2015-02-28)
   Butare (Alaria esculenta) kan brukes til ulike matprodukter som feks. "wakame", salaten som spises til sushi. Dyrking av butare vii gi forutsigbare mengder og en forutsigbar og høy kvalitet på råstoffet, som deretter kan ...
  • Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017 

   Karlsson-Drangsholt, Anders; van Nes, Solveig; Fieler, Reinhold; Hansen, Pia Kupka; Chapman, Annelise Sabine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Rebours, Celine; Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Robertsen, Roy; Reitan, Kjell Inge; Øie, Gunvor; Handå, Aleksander; Hognes, Erik Skontorp; Rånes, Stein Arne; Tørud, Brit; Lillehaug, Atle (Research report, 2017-09)
   KUNNSKAPSBEHOV FOR FORVALTNING AV IMTA Integrert multitrofisk akvakultur (IMTA, eller bare integrert havbruk) innebærer samdyrking av flere arter fra ulike nivå i næringskjeden (flere trofiske nivå). Dagens akvakultur i ...
  • Modelling the cultivation and bioremediation potential of the kelp Saccharina latissima in close proximity to an exposed salmon farm in Norway 

   Broch, Ole Jacob; Ellingsen, Ingrid H.; Forbord, Silje; Wang, Xinxin; Volent, Zsolt; Alver, Morten; Handå, Aleksander; Andresen, Kjersti; Slagstad, Dag; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Skjermo, Jorunn (Journal article; Peer reviewed, 2013-08-13)
   A 3-dimensional hydrodynamic-ecological model system (SINMOD) was used to estimate the full-scale cultivation potential of the brown alga Saccharina latissima in integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) with Atlantic ...
  • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

   Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Sletta, Håvard; Skjermo, Jorunn; Hagemann, Andreas; Sheridan, Edel; Røkke, Nils; Sørum, Lars; Shmueli, Andrea; Rødseth, Ørnulf J.; Kvamstad-Lervold, Beate; Lødeng, Rune; Tschentscher, Roman; Bjørgen, Astrid; Heyn, Richard; Dahl, Nina; Ringdalen, Eli; Hovland, Jon; Helness, Herman; Handå, Aleksander; Grande, Carlos A.; Wærnes, Ole; Høgaas, Per Helge; Alnæs, Lisbeth; Eidem, Per A.; Røkke, Nils; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Rüther, Petra; Time, Berit; Slapø, Fredrik (SINTEF rapporter;, Research report, 2019-08)
   Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og analyser knyttet til sentrale ...
  • Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag 

   Broch, Ole Jacob; Tiller, Rachel; Skjermo,Jorunn; Handå, Aleksander (SINTEF Ocean reports;OC2017 A-200, Research report, 2017-10-02)
   Rapporten er en utredning om potensialet for storskala dyrking av makroalger i Trøndelag. Dyrking av makroalger både innenfor og utenfor grunnlinjen blir vurdert. De nye forskningsresultatene er basert på simuleringer med ...
  • Potensialet for storskala dyrking av makroalger i Møre og Romsdal 

   Broch, Ole Jacob; Skjermo, Jorunn; Handå, Aleksander (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A27869, Research report, 2016)
   Rapporten er en utredning om potensialet for storskala dyrking av makroalger i Møre og Romsdal fylke. Dyrking av makroalger både innenfor og utenfor grunnlinjen blir vurdert. Hoveddelen av de nye forsk­ningsresultatene er ...
  • Spatio-temporal dynamics in the dissolved nutrient waste plume from Norwegian salmon cage aquaculture 

   Jansen, Henrice M; Broch, Ole Jacob; Bannister, Raymond; Cranford, Peter J.; Handå, Aleksander; Husa, Vivian; Jiang, Zengjie; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2018-09-27)
   The aim of this study was to define the waste plume dynamics around a salmon farm in Norway. Systematic water sampling and numerical modeling were implemented to define nutrient concentrations in the upper water column at ...
  • The kelp cultivation potential in coastal and offshore regions of Norway 

   Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-18)
   We have evaluated the cultivation potential of sugar kelp (Saccharina latissima) as a function of latitude and position (near- and offshore) along the Norwegian coast using a coupled 3D hydrodynamic-biogeochemical-kelp ...
  • The Potential for Upscaling Kelp(Saccharina latissima) Cultivation in Salmon-Driven Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) 

   Fossberg, Julia; Forbord, Silje; Broch, Ole Jacob; Malzahn, Arne; Jansen, Henrice M; Handå, Aleksander; Førde, Henny; Bergvik, Maria; Fleddum, Anne Lise; Skjermo, Jorunn; Olsen, Yngvar (Journal article; Peer reviewed, 2018-11-09)
   Integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) has the potential of reducing open-cage fish farming impacts on the environment while also introducing new value chains. The aim of this study was to investigate the growth and ...
  • Tilrettelegging for dyrking av butare i Trøndelag. 

   Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Handå, Aleksander (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26345, Research report, 2014-09-25)
   Butare Alaria esculenta er en av de store tareartene som vokser langs Trøndelagskysten og som er attraktiv å begynne å dyrke med tanke på anvendelse til flere ulike produkter. Den vokser raskt, produserer mye biomasse og ...