Now showing items 21-24 of 24

  • Spatio-temporal dynamics in the dissolved nutrient waste plume from Norwegian salmon cage aquaculture 

   Jansen, Henrice M; Broch, Ole Jacob; Bannister, Raymond; Cranford, Peter J.; Handå, Aleksander; Husa, Vivian; Jiang, Zengjie; Strohmeier, Tore; Strand, Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2018-09-27)
   The aim of this study was to define the waste plume dynamics around a salmon farm in Norway. Systematic water sampling and numerical modeling were implemented to define nutrient concentrations in the upper water column at ...
  • The kelp cultivation potential in coastal and offshore regions of Norway 

   Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-18)
   We have evaluated the cultivation potential of sugar kelp (Saccharina latissima) as a function of latitude and position (near- and offshore) along the Norwegian coast using a coupled 3D hydrodynamic-biogeochemical-kelp ...
  • The Potential for Upscaling Kelp(Saccharina latissima) Cultivation in Salmon-Driven Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA) 

   Fossberg, Julia; Forbord, Silje; Broch, Ole Jacob; Malzahn, Arne; Jansen, Henrice M; Handå, Aleksander; Førde, Henny; Bergvik, Maria; Fleddum, Anne Lise; Skjermo, Jorunn; Olsen, Yngvar (Journal article; Peer reviewed, 2018-11-09)
   Integrated multi-trophic aquaculture (IMTA) has the potential of reducing open-cage fish farming impacts on the environment while also introducing new value chains. The aim of this study was to investigate the growth and ...
  • Tilrettelegging for dyrking av butare i Trøndelag. 

   Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Handå, Aleksander (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26345, Research report, 2014-09-25)
   Butare Alaria esculenta er en av de store tareartene som vokser langs Trøndelagskysten og som er attraktiv å begynne å dyrke med tanke på anvendelse til flere ulike produkter. Den vokser raskt, produserer mye biomasse og ...