• Beregning av kuldebroverdier for golv på grunn 

   Høilund-Kaupang, Halvard; Blom, Peter; Uvsløkk, Sivert; Gullbrekken, Lars (ZEB Project report;7, Research report, 2012)
  • Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender 

   Moum, Anita; Høilund-Kaupang, Halvard; Olsson, Nils; Bredeli, Martin (SINTEF Fag;45, Research report, 2017)
   Forord. Denne rapporten oppsummerer Fase 1 og 2 i en kartlegging av status og trender på feltet "industrialisert byggeprosess". Innholdet er utredet av forskere ved SINTEF Byggforsk, NTNU og SINTEF Raufoss Manufacturing. ...
  • Lydmåling i laboratorium av vinduer, yttervegger, tak og ytterveggventiler 

   Homb, Anders; Hveem, Sigurd; Høilund-Kaupang, Halvard (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);102, Research report, 2012)
   Hensikten med prosjektet har vært å bedre underlaget for beregning av innendørs lydnivå og sikre større grad av likebehandling av utbedringstiltak i tilknytning til ulike anlegg i regi av samferdselsmyndighetene o.l. Det ...
  • Mønsterklasserom levert som tjeneste - Tilrettelegging i skolen for barn med hørselshemming 

   Holbø, Kristine; Vis, Anne Carlijn; Storholmen, Tore Christian B; Høilund-Kaupang, Halvard (SINTEF Rapport;2021:00193, Research report, 2021)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle et forslag til en helhetlig tjeneste for å tilpasse og gjennomføre tiltak for elever med nedsatt hørsel, som grunnlag for videre tjenesteinnovasjon. Prosjektet har kartlagt ...