• Air leakage paths in buildings: Typical locations and implications for the air change rate 

   Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Geving, Stig; Rüther, Petra (Peer reviewed; Conference object; Journal article, 2020)
   The harsh Norwegian climate requires buildings designed to high standards. An airtight building envelope is crucial to achieve an energy efficient building and to avoid moisture problems. Results from the SINTEF Building ...
  • Analysing energy upgrading projects of single-family houses towards a Norwegian nZEB level 

   Moschetti, Roberta; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Heide, Vegard; Georges, Laurent; Lien, Anne Gunnarshaug (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   As the existing building stock is responsible for high energy use and greenhouse gas emissions, energy upgrading projects have been acknowledged as crucial for the energy performance improvement of existing buildings, as ...
  • Beboernes og boligenes behov. Beboermedvirkning og beboeropplæring – i kommunale boliger i Steinkjer 

   Woods, Ruth; Kjølle, Kari; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;12, Research report, 2014)
   Bakgrunnen for notatet er kompetanseutviklingsprosjektet "Beboernes og Boligenes Behov" utført for Steinkjer kommune i 2013–2014. Fokuset er på kommunale beboeres mestring av egen boligsituasjon og hvordan bo-evne kan ...
  • Beregning av kuldebroverdier for golv på grunn 

   Høilund-Kaupang, Halvard; Blom, Peter; Uvsløkk, Sivert; Gullbrekken, Lars (ZEB Project report;7, Research report, 2012)
  • Bruk av bygningsintegrerte solceller (BIPV) i Norge. Kunnskapsstatus 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar; Kvande, Tore (SINTEF Fag;82, Research report, 2021)
   SINTEF har gjennomført et prosjekt med hovedmål å kartlegge praksis, kunnskapsnivå og kunnskapsbehov hos aktører som jobber med anskaffelse, prosjektering og utførelse av bygninger med bygningsintegrerte solceller (BIPV). ...
  • Bruk av eldre sperresjikt ved etterisolering 

   Bergheim, Elise; Geving, Stig; Gullbrekken, Lars (Journal article, 2020)
   Damp- og vindsperresjikt i småhus fra siste halvdel av 1900-tallet har beskyttet husene våre mot fuktskader. Sperresjiktenes materialegenskaper er ofte gode, men er funksjonsegenskapene gode nok til å tilfredsstille dagens ...
  • Compact wooden roofs with smart vapour barrier – Pilot project experiences 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Geving, Stig; Kvande, Tore (Peer reviewed; Conference object; Journal article, 2020)
   Compact roofs are normally built without organic materials between the vapour barrier and the roof membrane due to moisture safety risks. However, laboratory measurements indicate that organic materials could be used ...
  • Comparative field tests of an electrochromic shading device - thermal and visual comfort 

   Nocente, Alessandro; Oksavik, Odne Andreas; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Electrochromic devices (EC), or Smart Windows, are amongst the most promising technologies to increase users' wellbeing in buildings. A comparative test of EC windows performance was realised in the ZEB Test Cell Laboratory ...
  • Det er også byggtekniske krav til solcelleanlegg 

   Kolstad, Svein Terje; Jensen, Tore Myrland; Skogstad, Hans Boye; Gullbrekken, Lars (Journal article, 2022)
   Solceller er billigere, mer effektive og mer populære enn noensinne. Da er det viktig å være klar over hvordan de virker og hvilke krav som stilles.
  • Durability of traditional clamped joints in the vapour barrier layer: Experimental and numerical analysis 

   Gullbrekken, Lars; Gradeci, Klodian; Norvik, Øyvind Siksjø; Rüther, Petra; Geving, Stig (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Clamped joints of wood frame buildings are a traditional way in Norway to attain airtight joints for the air and vapour barrier. Numerous defects registered in the SINTEF Building Defects Archive related to air leakage ...
  • Effect of forced convection on the hygrothermal performance of a wood frame wall with wood fibre insulation 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Rüther, Petra; Gullbrekken, Lars; Geving, Stig (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Wood-based thermal insulation materials have interesting hygroscopic characteristics because of their high moisture capacity. The present paper investigates the moisture conditions in wood-frame walls with wood fibre thermal ...
  • Efficiency of BIPV system – Field study in Norwegian climate 

   Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Grynning, Steinar; Bellman, Martin; Kvande, Tore (1st Nordic conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings, Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Use of solar cells (PV) and solar collectors are key remedies in buildings where a large part of the energy supply should be based on renewable energy. The aim of this work has been to evaluate calculated and measured solar ...
  • Electrochromic Glass system in Norwegian Climate: Control strategies and Impact on the indoor thermal conditions 

   Nocente, Alessandro; Grynning, Steinar; Gullbrekken, Lars (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This work investigates by simulations the impact of the use of Electrochromic (EC) windows in a modern wooden cabin with large window area in a colder climate. The climatic areas considered are 4 different locations in ...
  • Energioppgradering av enebolig 

   Geving, Stig; Gullbrekken, Lars (Journal article, 2019)
   Enova utførte i 2015 en studie hvor de kom fram til at under halvparten av norske husholdninger utførte energioppgradering når de først rehabiliterte. En fersk masteroppgave fra NTNU har vist at redusert energibehov etter ...
  • Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) – samlerapport 

   Thomsen, Judith; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar; Holme, Jonas (SINTEF Fag;43, Research report, 2017)
   Omfang. Rapporten presenterer resultater fra evaluering av sju passivhusprosjekter og to TEK101- prosjekter. Antall boliger i studien er 64 passivhus2 og 10 TEK10-boliger. I vår casestudie bruker vi flere caser for å kunne ...
  • Evaluering av ni passivhusboliger på Rossåsen ved Sandnes EBLE – Evaluering av boliger med lavt energibehov. Delrapport 1 

   Thomsen, Judith; Svensson, Anna; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;13, Research report, 2014)
   Rapporten presenterer resultater fra evaluering av ni eneboliger med passivhusstandard på Rossåsen ved Sandnes. Husene ble bygd av Fjogstadhus. I undersøkelsen ble det målt total energibruk, innetemperatur, luftfuktighet ...
  • Experiences with CLT Construction in Norway 

   Wahlstrøm, Simen; Gullbrekken, Lars; Elvebakk, Kristin; Kvande, Tore (Peer reviewed; Conference object; Journal article, 2020)
   The use of cross-laminated timber (CLT) elements in buildings is an innovative and upcoming construction method. In Norway, due to its eco-friendly potential, more widespread use of the method is expected despite limited ...
  • Experimental Study of Thermal Buoyancy in the Cavity of Ventilated Roofs 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Säwén, Toivo; Stockhaus, Martina; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars; Wahlgren, Paula; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Pitched wooden roofs are ventilated through an air cavity beneath the roofing in order to remove heat and moisture from the roof construction. The ventilation is driven by wind pressure and thermal buoyancy. This paper ...
  • Fuktsikker energioppgradering av småhus 

   Gullbrekken, Lars; Time, Berit (Journal article, 2019)
   For få av eneboligene i Norge energioppgraderes, og manglende kunnskap hos både byggherrer og byggmestre er en av årsakene. Så hva må til for å oppnå bedre energistandard og samtidig sikre en fuktteknisk god bolig? ...
  • Hot-Box measurements of highly insulated wall, roof and floor structures 

   Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert; Kvande, Tore; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The purpose of this study was to investigate how natural convection in air permeable glass wool insulation affects the thermal transmittance in walls, roofs and floor structures. The results can be used to evaluate the ...