• Beboernes og boligenes behov. Beboermedvirkning og beboeropplæring – i kommunale boliger i Steinkjer 

   Woods, Ruth; Kjølle, Kari; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;12, Research report, 2014)
   Bakgrunnen for notatet er kompetanseutviklingsprosjektet "Beboernes og Boligenes Behov" utført for Steinkjer kommune i 2013–2014. Fokuset er på kommunale beboeres mestring av egen boligsituasjon og hvordan bo-evne kan ...
  • Beregning av kuldebroverdier for golv på grunn 

   Høilund-Kaupang, Halvard; Blom, Peter; Uvsløkk, Sivert; Gullbrekken, Lars (ZEB Project report;7, Research report, 2012)
  • Bruk av eldre sperresjikt ved etterisolering 

   Bergheim, Elise; Geving, Stig; Gullbrekken, Lars (Journal article, 2020)
   Damp- og vindsperresjikt i småhus fra siste halvdel av 1900-tallet har beskyttet husene våre mot fuktskader. Sperresjiktenes materialegenskaper er ofte gode, men er funksjonsegenskapene gode nok til å tilfredsstille dagens ...
  • Durability of traditional clamped joints in the vapour barrier layer: Experimental and numerical analysis 

   Gullbrekken, Lars; Gradeci, Klodian; Norvik, Øyvind Siksjø; Rüther, Petra; Geving, Stig (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Clamped joints of wood frame buildings are a traditional way in Norway to attain airtight joints for the air and vapour barrier. Numerous defects registered in the SINTEF Building Defects Archive related to air leakage ...
  • Efficiency of BIPV system – Field study in Norwegian climate 

   Gullbrekken, Lars; Bunkholt, Nora Schjøth; Grynning, Steinar; Bellman, Martin; Kvande, Tore (1st Nordic conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings, Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Use of solar cells (PV) and solar collectors are key remedies in buildings where a large part of the energy supply should be based on renewable energy. The aim of this work has been to evaluate calculated and measured solar ...
  • Energioppgradering av enebolig 

   Geving, Stig; Gullbrekken, Lars (Others, 2019)
   Enova utførte i 2015 en studie hvor de kom fram til at under halvparten av norske husholdninger utførte energioppgradering når de først rehabiliterte. En fersk masteroppgave fra NTNU har vist at redusert energibehov etter ...
  • Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) – samlerapport 

   Thomsen, Judith; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar; Holme, Jonas (SINTEF Fag;43, Research report, 2017)
   Omfang Rapporten presenterer resultater fra evaluering av sju passivhusprosjekter og to TEK101- prosjekter. Antall boliger i studien er 64 passivhus2 og 10 TEK10-boliger. I vår casestudie bruker vi flere caser for å kunne ...
  • Evaluering av ni passivhusboliger på Rossåsen ved Sandnes EBLE – Evaluering av boliger med lavt energibehov. Delrapport 1 

   Thomsen, Judith; Svensson, Anna; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;13, Research report, 2014)
   Rapporten presenterer resultater fra evaluering av ni eneboliger med passivhusstandard på Rossåsen ved Sandnes. Husene ble bygd av Fjogstadhus. I undersøkelsen ble det målt total energibruk, innetemperatur, luftfuktighet ...
  • Experimental Study of Thermal Buoyancy in the Cavity of Ventilated Roofs 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Säwén, Toivo; Stockhaus, Martina; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars; Wahlgren, Paula; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Pitched wooden roofs are ventilated through an air cavity beneath the roofing in order to remove heat and moisture from the roof construction. The ventilation is driven by wind pressure and thermal buoyancy. This paper ...
  • Fuktsikker energioppgradering av småhus 

   Gullbrekken, Lars; Time, Berit (Others, 2019)
   For få av eneboligene i Norge energioppgraderes, og manglende kunnskap hos både byggherrer og byggmestre er en av årsakene. Så hva må til for å oppnå bedre energistandard og samtidig sikre en fuktteknisk god bolig? ...
  • Hot-Box measurements of highly insulated wall, roof and floor structures 

   Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert; Kvande, Tore; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The purpose of this study was to investigate how natural convection in air permeable glass wool insulation affects the thermal transmittance in walls, roofs and floor structures. The results can be used to evaluate the ...
  • Influence of Local Weather Conditions on Ventilation of a Pitched Wooden Roof 

   Bunkholt, Nora Schjøth; Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   This paper investigates the influence of temperature and wind conditions on ventilation of the air cavity beneath the roofing in a full-scale pitched wooden roof construction. The potential for condensation in the air ...
  • Kompakte ulufta tretak med smart dampsperre 

   Geving, Stig; Kvande, Tore; Gullbrekken, Lars (Journal article, 2019)
   Bygging av flate ulufta tretak har vore ein frårådd konstruksjon på grunn av fuktrisikoen, men gjennom Klima 2050 får vi no erfaring med slike tak bygd med smart dampsperre. Konstruksjonsmåten gir lågare byggehøgde, redusert ...
  • Local loss coefficients inside air cavity of ventilated pitched roofs 

   Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert; Geving, Stig; Kvande, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Pitched roofs with a ventilated air cavity to avoid snow melt and ensure dry conditions beneath the roofing are a widely used construction in northern parts of Europe and America. The purpose of this study has been to ...
  • Massivtre – Luftgjennomgang og behov for sperresjikt 

   Skogstad, Hans Boye; Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);81, Research report, 2011)
   SINTEF Byggforsk Avd. for Byggematerialer og konstruksjoner har gjennomført laboratoriemåling av luftgjennomgang i krysslaminerte elementer av massivtre. Prøvingen er utført innenfor Brukerinitiert prosjekt (BIP) ...
  • Moisture Conditions in Passive House Wall Constructions 

   Gullbrekken, Lars; Geving, Stig; Time, Berit; Andresen, Inger (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Buildings for the future, i.e zero emission buildings and passive houses, will need well insulated building envelopes, which includes increased insulation thicknesses for roof, wall and floor constructions. Increased ...
  • Nok luft til taket 

   Ola Eggen, Thorseth; Røer, O.; Gullbrekken, Lars (Journal article, 2018)
   Skrå luftede tretak er en veldig vanlig takkonstruksjon i Norge. Konstruksjonsformen krever tilstrekkelig lufting av takflaten for å unngå snøsmelting og ising i takrenner. I en nylig fullført masteroppgave ved NTNU har ...
  • Norwegian Pitched Roof Defects 

   Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore; Jelle, Bjørn Petter; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  • Norwegian Pitched Roof Defects 

   Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore; Jelle, Bjørn Petter; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The building constructions investigated in this work are pitched wooden roofs with exterior vertical drainpipes and wooden load-bearing system. The aim of this research is to further investigate the building defects of ...
  • Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole 

   Woods, Ruth; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;19, Research report, 2016)
   Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra prosjektet “Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole” hvor elever fra Olav Duun videregående var med på å oppgradere en eldre ...