Now showing items 21-34 of 34

  • Norwegian Pitched Roof Defects 

   Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore; Jelle, Bjørn Petter; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  • Norwegian Pitched Roof Defects 

   Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore; Jelle, Bjørn Petter; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The building constructions investigated in this work are pitched wooden roofs with exterior vertical drainpipes and wooden load-bearing system. The aim of this research is to further investigate the building defects of ...
  • Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole 

   Woods, Ruth; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;19, Research report, 2016)
   Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra prosjektet “Overhalla bolig: Rimelig oppgradering av kommunal bolig i samarbeid med videregående skole” hvor elever fra Olav Duun videregående var med på å oppgradere en eldre ...
  • Problematiske tak 

   Gullbrekken, Lars (Journal article, 2015)
   1/5 av alle skadesaker analysert av SINTEF Byggforsk er knyttet til tak. Mens utettheter mot nedbør er dominerende skadeårsak for kompakte tak og terrasser, er luftlekkasjer en vel så stor årsak til skader i luftede skrå tretak.
  • Rimelige boliger for vanskeligstilte : Fase 3 - "Åfjordmodellen" 

   Woods, Ruth; Kjølle, Kari; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;9, Research report, 2013)
   Rapporten beskriver "Åfjordmodellen", et pilotprosjekt hvor rimelige boliger for vanskeligstilte bygges av elever i nært samarbeid mellom videregående skole og kommunen. Modellen bygger på erfaringer fra "Blakstadmodellen".
  • Risk-based Optimization of Sensor Distribution in Roof Constructions – A Conceptual Study 

   Gradeci, Klodian; Time, Berit; Gullbrekken, Lars (Peer reviewed; Conference object; Journal article, 2020)
   The objective of placing moisture sensors in roof constructions is to warn about leakage events, and thus avoid undesirable consequences. However, considering that placing an additional sensor is directly related to ...
  • Robuste boliger i Melhus kommune 

   Woods, Ruth; Verstad, Tor Ingar Skjelvan; Gullbrekken, Lars; Høyland, Karin; Nesje, Arne Jan (SINTEF Notat;20, Research report, 2016)
   Denne rapporten sammenfatter erfaringene fra "Robuste boliger i Melhus kommune", et ettårig samarbeidsprosjekt mellom Melhus kommune og SINTEF Byggforsk, støttet av Husbanken. Hensikten har vært å utvikle helsefremmende, ...
  • Roof-integrated PV in Nordic climate - Building physical challenges 

   Gullbrekken, Lars; Kvande, Tore; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Use of photovoltaics (PV) is key remedies in buildings where a large part of the energy supply should be based on renewable energy. PV in Nordic climate can be challenging because of and temperatures below zero. The aim ...
  • The Effect of Repeated Moisture Cycles on the Air Tightness of Traditional Clamped Vapour Barrier Joints 

   Geving, Stig; Norvik, Øyvind; Gullbrekken, Lars (Journal article, 2019)
   In this study it has been investigated whether and to what extent, repeated moisture cycles affect the airleakage through clamped overlap joints in the vapour barrier layer. Use of clamped joints is a traditionalway to ...
  • Thermal mass and thermal comfort in offices – experimental studies of a concrete floor 

   Grynning, Steinar; Nocente, Alessandro; Gullbrekken, Lars; Skjeggerud, Kjell (CESBP 2019, Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Previous studies demonstrated that the use of thermal mass in buildings can contribute to reduce the energy demand and improve the thermal comfort. The thermal mass effect strongly depends on the properties of the materials ...
  • Thermal Performance of Insulated Constructions—Experimental Studies 

   Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar; Gaarder, Jørn Emil (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Buildings that are designed to meet high-energy performance requirements, e.g., passive houses, require well-insulated building envelopes, with increased insulation thicknesses for roof, wall and floor structures. We ...
  • Towards Upgrading Strategies for nZEB-Dwellings in Norway 

   Gullbrekken, Lars; Time, Berit (Journal article, 2019)
   Recent work suggests that upgrading in line with the Norwegian building regulations or by upgrading to the requirements of the national passive house norm, NS3700, can enable nZEB level to be achieved. The aim of this work ...
  • Veileder for prosjektering av passivhus – småhus 

   Myhre, Lars; Schild, Peter G.; Pettersen, Trine Dyrstad; Blom, Peter; Gullbrekken, Lars (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);105, Research report, 2012)
   Kapittel 1 presenterer de norske passivhuskravene gitt i standarden NS 3700:2010. Oppvarmingsbehovet skal beregnes med lokale klimadata, og ikke med standard referanseklima som etter rammekrav i TEK10. NS 3700 har et ...
  • Wind pressure coefficients for roof ventilation purposes 

   Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert; Kvande, Tore; Pettersson, Kaj; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Wind pressure coefficients (cp) are important inputs for analytical calculations of wind load. The aim of this research is to investigate wind pressure coefficients on a test house located in Norway in order to pave the ...