• A Risk-Based Approach in Rehabilitation of Water Distribution Networks 

   Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Bosco, Camillo; Mushom, Lars; Johannessen, Birgitte Gisvold; Ugarelli, Rita Maria (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   A risk-based approach to support water utilities in terms of defining pipe rehabilitation priorities is presented. In a risk analysis in the risk management process, the probability that a given event will happen and the ...
  • Bekkeåpning som klimatilpasningstiltak. En overordnet og flerfaglig anvisning 

   Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Bø, Lars Arne; Johannessen, Birgitte Gisvold; Klausen, Roald; Nøst, Terje; Solli, Jøran; Time, Berit (Klima 2050 Report;25, Research report, 2021)
   For å svare opp de klimautfordringene vi står overfor med mer nedbør og mer nedbør som styrtregn, og for å sette kommunene i stand til å håndtere ansvaret for klimatilpasning er det behov for bedre verktøy. En åpning av ...
  • Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy 

   Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon (Klima 2050 Report;19, Research report, 2020)
   Naturbaserte løsninger (NBL) for håndtering av overvann i urbane strøk finnes i mange former og variasjoner, noe som gjør at det er vanskelig å ha et felles rammeverk som kan integrere alle spesifikke aspekter ved disse ...
  • Documentation tool of nature-based solutions – a guideline 

   Raspati, Gema Sakti; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Møller-Pedersen, Per; Røstum, Jon (Klima 2050 Report;18, Research report, 2019)
   Nature-based solutions (NBS) can be found in many forms and variations that make information of specific aspects connected to them are difficult to populate. As an asset, NBS should be managed properly right from the ...
  • Forurenset overvann. En litteraturstudie 

   Sivertsen, Edvard; Raspati, Gema Sakti; Barrio, Maria; Bruaset, Stian; Azrague, Kamal (Klima 2050 Report;28, Research report, 2021)
   I løpet av de siste fem-seks årene har det i Norge vært en økende interesse for håndtering av overvann. Fokuset har stort sett vært på håndtering av overvannsmengde, men også håndtering av forurensninger i overvannet har ...
  • Modellering av vannkvalitet i drikkevannsnettet 

   Bruaset, Stian (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   En masteroppgave på modellering av vannkvalitet i drikkevannsnett [3] har blitt utført våren 2008 på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i samarbeid med Sintef. Oppgaven studerer årsakene til vannkvalitetsendringer ...
  • Nå tilbyr SINTEF teknisk godkjenning av overvannsløsninger 

   Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian (Journal article, 2019)
   Fordrøyningsløsninger er viktige for å håndtere overvannet i byer, men vi mangler dokumentasjon på hvilken fordrøyningseffekt produktene faktisk har. SINTEF tilbyr nå teknisk godkjenning av prefabrikkerte fordrøyningsløsninger.
  • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

   Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Sletta, Håvard; Skjermo, Jorunn; Hagemann, Andreas; Sheridan, Edel; Røkke, Nils; Sørum, Lars; Shmueli, Andrea; Rødseth, Ørnulf J.; Kvamstad-Lervold, Beate; Lødeng, Rune; Tschentscher, Roman; Bjørgen, Astrid; Heyn, Richard; Dahl, Nina; Ringdalen, Eli; Hovland, Jon; Helness, Herman; Handå, Aleksander; Grande, Carlos A.; Wærnes, Ole; Høgaas, Per Helge; Alnæs, Lisbeth; Eidem, Per A.; Røkke, Nils; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Rüther, Petra; Time, Berit; Slapø, Fredrik (SINTEF rapporter;, Research report, 2019-08)
   Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og analyser knyttet til sentrale ...
  • Overvann fra veg. Praksis, status og problemstillinger for vegeier 

   Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Kvitsand, Hanne Margrethe Lund; Azrague, Kamal (SINTEF AS;2020:00692, Research report, 2020)
   Vegforum for byer og tettsteder (VBT) er et fagnettverk for de 25 største bykommunene i Norge. Fagområdene er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale gater og plasser. VBT ønsker å bli en aktiv pådriver ...
  • Overvannshåndtering med fordrøyende tak 

   Sivertsen, Edvard; Bruaset, Stian; Maurin, Noëlie; Abdalla, Elhadi Mohsen Hassan; Raspati, Gema Sakti (Klima 2050 Report;47, Research report, 2023)
   Fordrøyende tak har vært et sentralt forskningstema i Klima 2050 der testfeltet Høvringen utenfor Trondheim har spilt en særlig viktig og samlende rolle. Hensikten med denne rapporten er å gi en kort oversikt over de ulike ...
  • Reliability analysis of complex water distribution systems: the role of the network connectivity and tanks 

   Berardi, Luigi; Laucelli, Daniele; Ciliberti, Francesco; Bruaset, Stian; Raspati, Gema Sakti; Selseth, Ingrid; Ugarelli, Rita Maria; Giustolisi, Orazio (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   A reliable water distribution network (WDN) can provide an adequate supply service to customers under both normal and abnormal working conditions. The WDN reliability analysis, therefore, is a keystone to improve the supply ...
  • Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019 

   Eikebrokk, Bjørnar; Kvitsand, Hanne Margrethe Lund; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Antonsen, Stian; Gjerstad, Karl Olav; Bruaset, Stian; Salte, Arild; Grøv, Eivind; Aalberg, Asbjørn Lein (SINTEF rapport;2021:00115, Research report, 2021)
   Torsdag 6. juni 2019 ble det oppdaget et utbrudd av mage-tarmsykdom innenfor et geografisk avgrenset område på Askøy. Utbruddet viste seg å skyldes levering av mikrobielt forurenset drikkevann fra Kleppe vannverk, og ...
  • Vannkvalitetsproblemer og modellering av vannkvalitet i ledningsnett 

   Bruaset, Stian (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   I drikkevannsnettene oppstår vannkvalitetsproblemer som vekst av biofilm, korrosjon av støpejerns- og metallrør, samt misfarging av drikkevannet som fører til en stor andel av klager til vannselskapene [2]. Det er også en ...