• Automatisk veiing av pelagisk fisk ombord Fase 1 - Sluttrapport 

   Eilertsen, Aleksander; Aursand, Ida Grong; Mathiassen, John Reidar Bartle; Øye, Elling Ruud (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27568, Research report, 2016-04-14)
   Prissetting (kr/kg) av pelagisk fisk er i stor grad basert på individvekt og fastsatte vektklasser. Det er derfor av stor betydning å ha et godt estimat på vektfordelingen av fisken i hele verdikjeden. Det gjelder fra ...
  • Bærekraftig fôr til norsk laks 

   Almås, Karl Andreas; Josefsen, Kjell Domaas; Gjøsund, Svein Helge; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Jafarzadeh, Sepideh; Sletta, Håvard; Aasen, Inga Marie; Hagemann, Andreas; Chauton, Matilde Skogen; Aursand, Ida Grong; Evjemo, Jan Ove; Slizyte, Rasa; Standal, Inger Beate; Grimsmo, Leif; Aursand, Marit (SINTEF rapporter;2020:01128 A, Research report, 2020-11-02)
   I rapporten er 23 ulike råvarer vurdert ut fra tre kriterier: • Hvor mye råvare kan være tilgjengelig? • Kan råvaren bidra til å dekke det framtidige behovet for protein og EPA/DHA? • Kan dette fremskaffes på en bærekraftig ...
  • Development and assessment of novel technologies improving the fishing operation and on board processing with respect to environmental impact and fish quality (DANTEQ) 

   Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne; Ladstein, Jarle; Kyllingstad, Lars Tandle; Erikson, Ulf Gøran; Tveit, Guro Møen; Backi, Christoph Josef; Reite, Karl Johan (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A27309, Research report, 2015)
   This is a final report of the project DANTEQ (2010-2015). Through this project new competence and new methods for optimal handling of whitefish onboard with respect to raw material quality and energy efficiency have been ...
  • Evaluering av laste-/losse- og kjølesystem om bord på pelagisk fartøy Effekt på fangstkvalitet 

   Aursand, Ida Grong; Bondø, Morten Steen; Fossum, John A.; Mathiassen, John Reidar Bartle (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22610, Research report, 2012-03-29)
   To forskningstokt på hhv makrell og NVG sild ble gjennomført for å evaluere et nytt laste-, kjøle- og lossesystem installert ombord på fartøyet M/S Christina E. - Lastekapasiteten var ikke tilfredsstillende ved de to ...
  • Evaluering av teknologi for ombordpumping av pelagisk fisk 

   Aursand, Ida Grong; Dahle, Stine Wiborg; Bondø, Morten Steen (SINTEF Fiskeri og havbruk;A27203, Research report, 2015-10-02)
   Et forskningstokt med M/S Kings Bay ble gjennomført i nov-des 2008. Hensikten med toktet var å undersøke kvaliteten på NYG sild fanget med ringnot og pumpet om bord ved hjelp av to ulike pumpeteknologier, tradisjonell ...
  • Fangstbehandling i snurrevadflåten – sluttrapport 

   Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Aasjord, Halvard Laurits; Geving, Ingunn Holmen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A105002, Research report, 2010-01-07)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å forbedre fangstbehandlingen gjennom å forenkle, forbedre og effektivisere fangsting av hvitfisk, samtidig som at kvaliteten på fangsten og arbeidsmiljøet for de involverte blir ivaretatt. ...
  • Forstudium til system for optimal håndtering av pelagisk fisk ombord 

   Aursand, Ida Grong; hide, arnfinn (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23289, Research report, 2012-08-13)
   Et nytt laste-, kjøle- og lossesystem utviklet av MMC Tendos i samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk er under etablering i nytt fartøy (M/S Christina E) eid av rederiet Ervik & Sævik. Et forprosjekt ble etablert ved hjelp ...
  • Fremtidens teknologi for håndtering av pelagisk fangst ombord 

   Aursand, Ida Grong; Sævik, Rita; Ervik, Espen; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Fossum, John André; Gjelseth, Leif Roger (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27191, Research report, 2015-11-02)
   Et nytt system for kjøling, lasting og lossing av pelagisk fisk er installert om bord på Christina E. Lasting og lossing er basert på henholdsvis under- og overtrykk. Flere forskningstokt er gjennomført for å utvikle ny ...
  • Gradual Reduction in Sodium Content in Cooked Ham, with Corresponding Change in Sensorial Properties Measured by Sensory Evaluation and a Multimodal Machine Vision System 

   Greiff, Kirsti; Mathiassen, John Reidar Bartle; Misimi, Ekrem; Hersleth, Margrethe; Aursand, Ida Grong (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The European diet today generally contains too much sodium (Na+). A partial substitution of NaCl by KCl has shown to be a promising method for reducing sodium content. The aim of this work was to investigate the sensorial ...
  • Hurtig innsalting av sildefilet. Sommerprosjekt 2013 

   Breien, William Topper; Aursand, Ida Grong; Aursand, Marit (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24694, Research report, 2013-08-16)
   Rapporten beskriver forsøk med hurtig innsalting av sildefilet. Hurtig innsalting blir sett på som alternativ til dagens forlakingsprosess i produksjonen av marinert sild. Man ønsker å undersøke hvor raskt man kan oppnå 7 ...
  • Innovative Nondestructive Measurements of Water Activity and the Content of Salts in Low-Salt Hake Minces 

   Greiff, Kirsti; Fuentes, Ana; Aursand, Ida Grong; Erikson, Ulf Gøran; Masot, Rafa; Alcañiz, Miguel; Barat, José Manuel (Journal article; Peer reviewed, 2014-03-11)
   Impedance spectroscopy (IS), low-field proton nuclear magnetic resonance (LF 1H NMR), chloride titration, ion chromatography, and an ion selective electrode were used to investigate the physicochemical parameters and measure ...
  • Low salt products Final report 

   Aursand, Ida Grong; Greiff, Kirsti; Erikson, Ulf Gøran; Gallart-Jornet, Lorena; Perisic, Nebojsa; Kohler, Achim; Afseth, Nils Kristian; Ofstad, Ragni; Storrø, Ivar; Josefsen, Kjell Domaas (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26260, Research report, 2014-07-07)
   Salt (NaCl) is the world's most established food additive, because of its excellent preservative effects, the sensorial properties and the increased food processability. In the European countries, 75-80% of salt we consume ...
  • Nordisk pelagisk workshop - presentasjon av de siste års Nordiske forskningsresultater innenfor pelagisk fisk - en fremtidsutsikt. 

   Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A10S067, Research report, 2010-11-15)
   Målet med prosjektet har vært å etablere et nettverk innenfor nordisk pelagisk fiskerisektor, inkludert både foredlingsindustri, flåtesektoren og FoU-institutter. Det er blitt gjennomført to workshop's høsten 2010, hvor ...
  • Ny design av silkasse for ombordhåndtering av pelagisk fisk - Effekt på råstoffkvalitet 

   Aursand, Ida Grong; Bondø, Morten Steen (SINTEF Fiskeri og havbruk;A27204, Research report, 2015-10-02)
   Et forskningstokt med M/S Kings Bay ble gjennomført i desember 2009. Hensikten med toktet var å undersøke kvaliteten på NVG sild (norsk vårgytende sild) fanget med ringnot, pumpet om bord og transportert over silkasser av ...
  • Overpumping av makrell (II) Effekt pa fangstkvalitet 

   Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og havbruk;A25816, Research report, 2014-01-27)
   Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Kvaliteten på ...
  • Overpumping av makrell - Effekt på fangstkvalitet - Sammendrag av resultater fra tokt gjennomført i 2012, 2013 og 2014 

   Tveit, Guro Møen; Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong; Solvang-Garten, Torfinn; Eilertsen, Aleksander; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26694, Research report, 2015-02-10)
   Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et an·net fartøy (overpumping) etter at pumping ...
  • Overpumping av makrell Effekt på fangstkvalitet 

   Digre, Hanne; Aursand, Ida Grong (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23827, Research report, 2013-01-14)
   Prosjektets hovedmål er å klarlegge hvorvidt det kan registreres forskjeller i makrellens kvalitet når den er pumpet direkte om bord i fangstfartøyet og når den er pumpet til et annet fartøy (overpumping). Resultatene viser ...
  • Pelagisk kvalitet Sesongvariasjoner i næringsverdi og fettsammensetning i NVG sild og makrell 

   Falch, Eva; Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne (SINTEF Ocean AS rapporter;A065018, Research report, 2006-02-02)
   Målet med dette delprosjektet har vært å øke kunnskapen om variasjon i kjemisk sammensetning i NVG sild og makrell som funkjson av fangssesong, fiskestørrelse samt hvor i fisken prøvene taes ut. En systematisk kartlegging ...
  • Quality of Atlantic Cod Frozen in Cell Alive System, Air-Blast, and Cold Storage Freezers 

   Erikson, Ulf Gøran; Kjørsvik, Elin; Bardal, Tora; Digre, Hanne; Schei, Marte; Søreide, T.; Aursand, Ida Grong (Journal article; Peer reviewed, 2016-03)
   Gutted Atlantic cod, packed in cartons, were frozen immediately after killing in a magnetic field (cell alive system). The results were compared with traditional air-blast freezing or by putting the cartons directly in a ...
  • Reduction of salt in haddock mince: Effect of different salts on the solubility of proteins 

   Andreetta-Gorelkina, Irina Victorovna; Greiff, Kirsti; Rustad, Turid; Aursand, Ida Grong (Journal article; Peer reviewed, 2015-03-06)
   Due to negative health effects of high sodium intake, it is recommended to reduce the daily salt intake by around 50%. To reduce the sodium content, sodium salts can be exchanged with potassium or magnesium salts. The ...