• Digitale velferdstjenester – En litteraturgjennomgang om digitale møter mellom tjenesteyter og tjenestemottaker 

   Sand, Kari; M. Bergschöld, Jenny; Midtgård, Trude Mariane (SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-);, Research report, 2020)
   Formålet med denne litteraturgjennomgangen var å vise hvilken kunnskap som finnes om digitalisering av offentlige tjenester, hovedsakelig velferdstjenester, samt hvilken kunnskap som mangler. Vi har gjennomført en ...
  • Sikkerhetsteknologi i omsorgsboliger og sykehjem 

   Landmark, Andreas D.; Halvorsen, Trond; M. Bergschöld, Jenny; Røhne, Mette (SINTEF Rapport;2020:00649, Research report, 2020)
   Omsorgsboliger og sykehjem er hjem for de aller svakeste og sårbare i samfunnet vårt. Dette er en svært sammensatt gruppe mennesker. Omsorgsbehovene for de enkelte beboerne varierer mye, samtidig som de har overlappende ...