Now showing items 21-33 of 33

  • Moisture in Multi-Layer Windows 

   Korsnes, Silje Kathrin; Time, Berit; Uvsløkk, Sivert; Plsek, Dalibor; Gustavsen, Arild (Journal article, 2015)
   There is an increasing interest in development of coupled multi-layer window structures. This is to optimize thermal properties and to develop systems with a better climate protected solar shading system. The risk of ...
  • Moisture robustness assessment of a window with integrated solar screen using numerical and experimental methods 

   Grynning, Steinar; Schlemminger, Christian; Uvsløkk, Sivert (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In this study, a wood-frame window with an integrated exterior solar shading unit has been investigated. Numerical simulations have been carried out to quantify the moisture distribution and drying-out rate of the construction ...
  • Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne 

   Noreng, Knut; Uvsløkk, Sivert (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);63, Research report, 2010)
  • Selvuttørkingsevne for kompakte tak - diffusjon 

   Oustad, Mikkel; Uvsløkk, Sivert; Gustavsen, Arild (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);386, Research report, 2004)
  • Selvuttørkingsmekanismer for kompakte tak 

   Uvsløkk, Sivert (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);19, Research report, 2008)
   Tradisjonelt bygges kompakte tak opp uten planla gt naturlig lufting eller selvuttørkingsevne. Byggfukt og annen fukt som kommer inn i taket kan bli værende i taket i flere år før den eventuelt tørker ut. Det betyr at ...
  • Snøinndrev i kalde luftede tak - vindtunnelforsøk 

   Gustavsen, Arild; Uvsløkk, Sivert; Oustad, M.; Thiis, T.; Barfoed, P.; Delpech, P.; Dufresne de Virel, M. (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);382, Research report, 2004)
  • Tak med kaldt loft 

   Uvsløkk, Sivert (Prosjektrapport (Norges Byggforskningsinstitutt);396, Research report, 2005)
  • Thermal insulation performance of reflective foils in floor cavities - Hot box measurements and calculations 

   Uvsløkk, Sivert; Schlemminger, Christian; Asphaug, Silje Kathrin (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In the present study both experimental measurements and calculation models have been used to investigate the practical performance of reflective foils in air filled floor cavities. The laboratory measurements were performed ...
  • Vacuum Insulation Panels for Building Applications: A Review and Beyond 

   Baetens, Ruben; Jelle, Bjørn Petter; Thue, Jan Vincent; Tenpierik, Martin J.; Grynning, Steinar; Uvsløkk, Sivert; Gustavsen, Arild (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Vacuum insulation panels (VIPs) are regarded as one of the most promising high performance thermal insulation solutions on the market today. Thermal performances three to six times better than still-air are achieved by ...
  • Vakuumisolasjonspaneler for bruk i bygninger – Egenskaper, krav og muligheter 

   Grynning, Steinar; Baetens, Ruben; Jelle, Bjørn Petter; Gustavsen, Arild; Uvsløkk, Sivert; Meløysund, Vivian (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);31, Research report, 2009)
   Vakuumisolasjonspaneler (VIP) består av en porøs kjerne som er omsluttet av en damp- og lufttett folie som er forseglet mens det er tilnærmet vakuum i kjernematerialet. Avhengig av kjernematerialet og folien kan ekvivalent ...
  • Varmetap gjennom festemidler i kompakte flate tak. Laboratorieforsøk og beregninger 

   Kvalvik, Marius; Grynning, Steinar; Noreng, Knut; Uvsløkk, Sivert (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);44, Research report, 2009)
   Formålet med denne aktiviteten D i delprosjektet Robuste løsninger for kompakte, flate tak er å studere varmetapet gjennom festemidler av stål og plast i flate kompakte tak. Dette undersøkes gjennom å gjøre laboratorieu ...
  • Wind pressure coefficients for roof ventilation purposes 

   Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert; Kvande, Tore; Pettersson, Kaj; Time, Berit (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Wind pressure coefficients (cp) are important inputs for analytical calculations of wind load. The aim of this research is to investigate wind pressure coefficients on a test house located in Norway in order to pave the ...
  • Window with integrated solar collector : Climate resistance evaluation report 

   Risholt, Birgit Dagrun; Asphaug, Silje Kathrin; Busklein, Jan Ove; Uvsløkk, Sivert; Rognvik, Egil; Grynning, Steinar (ZEB Project report;26, Research report, 2015)
   The NorDan solar collector is a window/solar collector combination which can be mounted as a traditional window in the façade of a new building. The component is originally designed for new buildings, but the research and ...