• Driving ability and predictors for driving performance in Multiple Sclerosis: A systematic review 

   Seddiq Zai, Susan; Heesen, Christoph; Buhmann, Carsten; das Nair, Roshan; Pöttgen, Jana (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Objective: To provide an overview of the evidence on driving ability in persons with multiple sclerosis (PwMS), specifically to (i) study the impact of MS impairment on driving ability and (ii) evaluate predictors for ...
  • Når barnevernet overtar omsorgen – en forenklet kunnskapsoppsummering 

   Lassemo, Eva; Anthun, Kirsti Sarheim; das Nair, Roshan; Sand, Kari; Ådnanes, Marian (SINTEF Rapport;2022:01044, Research report, 2022)
   Formålet med dette prosjektet har vært å utforme en forenklet systematisk kunnskapsoppsummering om tiltak i barnevern etter vedtak om omsorgsovertakelse. Systematiske søk ble gjennomført i utvalgte databaser for å identifisere ...