• Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 

   Møller-Holst, Steffen; Zenith, Federico; Thomassen, Magnus Skinlo (Research report, 2016-02-10)
   Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge. Gjennom en kvalitativ ståstedsanalyse (fase I, høsten 2014) ble fire mulige alternative konsepter (batteri, hydrogen, ...
  • Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 2. utgave 

   Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Myklebust, Thor; Thomassen, Magnus; Tolchard, Julian R; Hovland, Jon; Thomassen, Tonje; Wittgens, Bernd; Bustad, Joakim; Landmark, Andreas; Tschentscher, Roman; Hansen, Olav (SINTEF rapport;2019:00997, Research report, 2019-09-30)
   SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet ...
  • Brenselceller i ASKOs distribusjonsbiler. Forprosjekt for å verifisere egnethet 

   Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Thomassen, Magnus Skinlo (, Research report, 2014)
   Muligheten til å benytte et brenselcellesystem med dieselreformering i distribusjonsbiler ble undersøkt. ASKO Midt-Norge har biler i forskjellige størrelser og to typer kjølesystemer, nemlig med dieselaggregat og med ...
  • Faktagrunnlag til Akershus Fylkeskommunes hydrogenstrategi 

   Zenith, Federico (Research report, 2016)
   På oppdrag av Akershus Fylkeskommune har SINTEF utarbeidet dette faktagrunnlaget til Akershus Fylkeskommunes hydrogenstrategi. Denne rapporten omtaler status og forventet utvikling for hydrogenteknologien, både hydrogenforbrukere ...
  • Multi-Sine EIS for Early Detection of PEMFC Failure Modes 

   Fortin, Patrick; Gerhardt, Michael Robert; Ulleberg, Øystein; Zenith, Federico; Holm, Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) is a powerful technique that can be used to detect small changes in electrochemical systems and subsequently identify the source of the change. While promising, analysis is often ...
  • Operating Hydrogen-Based Energy Storage Systems in Wind Farms for Smooth Power Injection: A Penalty Fees Aware Model Predictive Control 

   Mariani, Valerio; Zenith, Federico; Glielmo, Luigi (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Smooth power injection is one of the possible services that modern wind farms could provide in the not-so-far future, for which energy storage is required. Indeed, this is one among the three possible operations identified ...
  • Process Integration in a Direct Methanol Fuel Cell System 

   Zenith, Federico; Krewer, Ulrike (Lecture, 2011)
  • Techno-economic analysis of freight railway electrification by overhead line, hydrogen and batteries: Case studies in Norway and USA 

   Zenith, Federico; Isaac, Raphael; Hoffrichter, Andreas; Thomassen, Magnus; Møller-Holst, Steffen (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Two non-electrified railway lines, one in Norway and the other in the USA, are analysed for their potential to be electrified with overhead line equipment, batteries, hydrogen or hydrogen-battery hybrid powertrains. The ...
  • Teknologitrender som påvirker transportsektoren 

   Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard (SINTEF Rapport;2017:00303, Research report, 2017-09-18)
   SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender ...
  • Teknologitrender som påvirker transportsektoren 

   Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender ...
  • Value of green hydrogen when curtailed to provide grid balancing services 

   Zenith, Federico; Flote, Martin Nord; Santos-Mugica, Maider; Duncan, Corey Scott; Mariani, Valerio; Marcantonini, Claudio (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This paper evaluates the potential of grid services in France, Italy, Norway and Spain to provide an alternative income for electrolysers producing hydrogen from wind power. Grid services are simulated with each country's ...