• ARKTRANS The multimodal ITS framework architecture Version 6 

   Natvig, Marit Kjøsnes; Westerheim, Hans; Moseng, Tor Kjetil; Vennesland, Audun (Research report, 2009)
   ARKTRANS is the Norwegian ITS framework architecture. ARKTRANS is multimodal. This means that the specifications are common to all transport modes (road, sea, rail and air). The specifications also are harmonised across ...
  • ARKTRANS. The Norwegian system framework architecture for multimodal transport systems supporting freight and passenger transport Version 5.0 

   Natvig, Marit Kjøsnes; Westerheim, Hans; Skylstad, Geir Frode; Haugset, Børge (Research report, 2006)
   The four transport modes, road, sea, air and railway, have identical needs and challenges with respect to freight and passenger transport related to the use of information and communication technology (ICT). They also see ...
  • Coordination of ARKTRANS and the ShortSeaXML 

   Westerheim, Hans; Sundvor, Mariann; Nguyen, Bao Marianna (Research report, 2008)
   This report shows the results from the work with coordination of ARKTRANS, the Norwegian framework architecture for multimodal ITS, and the European ShortSea XML implementation project. The work was initialised and financed ...
  • MultiRIT Multimodal Travel Iniformation Services 

   Natvig, Marit Kjøsnes; Vennesland, Audun; Westerheim, Hans; Flatberg, Truls; Løkberg, Ola; Haugset, Børge (Research report, 2008)
   This report documents the results from the MultiRIT research project and documents ·        The MultiRIT multimodal framework architecture for travel information services. ·   ...
  • Rammeverk for nye og bedre godsdata - Elektronisk innrapportering og alternative datakilder 

   Natvig, Marit Kjøsnes; Hovi, Inger Beate; Caspersen, Elise; Wienhofen, Leendert Wilhelmus Marinus; Westerheim, Hans (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Prosjektet Nye GodsData har sett på hvordan datainnhentingen til nasjonale statistikker på godstransport kan effektiviseres og forbedres. Denne rapporten summerer opp resultatene. Del 1 gir en oversikt over dagens ...
  • SINTEF A26324 Teknologi i transportsystemer for gods 

   Meland, Solveig; Foss, Trond; Jenssen, Gunnar; Westerheim, Hans; Sund, Astrid Bjørgen; Stenersen, Dag (Research report, 2015)
  • Teknologi i transportsystemer for gods 

   Meland, Solveig; Foss, Trond; Jenssen, Gunnar; Westerheim, Hans; Sund, Astrid Bjørgen; Stenersen, Dag (SINTEF rapport;A26324, Research report, 2015)
  • Teknologitrender som påvirker transportsektoren 

   Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard (SINTEF Rapport;2017:00303, Research report, 2017-09-18)
   SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender ...
  • Teknologitrender som påvirker transportsektoren 

   Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender ...
  • Uni-HPI. Universell utforming av holdeplassinformasjon. Sluttrapport 

   Haugset, Børge; Johansen, Ulrik Albert; Westerheim, Hans (Research report, 2006)
   Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet
  • Vurdering av DATEXII for utveksling av trafikkmeldinger 

   Westerheim, Hans; Vennesland, Audun (Research report, 2008)
   DATEXII er i ferd med å etableres som en europeisk de-factostandard for utveksling av veg- og trafikk¬meldinger fra vegforvaltninger til eksterne tjenesteleverandører og mellom vegforvaltninger. Sverige er langt fremme i ...