• Automatisk bløgging av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy" 

   Toldnes, Bendik; Erikson, Ulf Gøran; Salomonsen, Cecilie; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26238, Research report, 2014-07-15)
   Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk pa snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle ...
  • Automatisk etterkontroll av restpinnebein i pre-rigor laksefileter 

   Westavik, Harry; Misimi, Ekrem (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26112, Research report, 2014-05-12)
   Det ikke mulig å avgjøre om en laksefilet er beinfri etter pinnebeinplukking ved bare å se og kjenne på filetens overflate. Det kan fortsatt sitte igjen avrevne bein nede i fiskekjøttet. Disse laksebeina er sannsynligvis ...
  • Automatisk fjerning av svarthinne hos torsk til saltfisk og klippfisk Et grunnlag for realisering av ny teknologi 

   Westavik, Harry; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22559, Research report, 2012-03-21)
   Prosjektet er en videreføring av forprosjektet "Karakterisering av svarthinne hos atlanterhavstorsk (Gadus morhua L.) og stillehavstorsk (Gadus macrocepha/us L.)" i regi av FHFs Faggruppe konvensjonell og er finansiert av ...
  • Automatisk singulering og kvalitets­sortering i produksjonslinje for hel laks - Sluttrapport FHF-prosjekt 900847 

   Westavik, Harry; Øye, Elling Ruud; Bondø, Morten Steen; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27678, Research report, 2016-05-11)
   Prosjektet startet i 2013 med målsettingen; å utvikle konsept for automatisk singulering, orientering og sortering av hel laks basert på ytre kvalitetsparametere. Konseptene som utvikles i dette prosjektet skal sannsynliggjøre ...
  • Individbasert sortering av pelagisk fisk: Del 2 - Fullskala to-spors testlinje 

   Toldnes, Bendik; Øye, Elling Ruud; Ekrem, Misimi; Westavik, Harry (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27339, Research report, 2016-01-05)
   Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet Individbasert kvalitetssortering og kvalitetsmerking av pelagisk fisk (FHF #900387). Målet har vært å teste en tospors industriell prototype av et planlagt 16 spors ...
  • Pilotprosjekt; Filét i Norge 

   Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Nilsen, Heidi; Kristoffersen, silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna (SINTEF Ocean Report;OC2017 A-021, Research report, 2017)
   Pilotprosjekt; Filét i Norge, ble avsluttet før nytteverdien av et "state of the art" filetanlegg for torsk og hyse hos Gryllefjord Seafood ble dokumentert. For lite råstoff til kontinuerlig drift på linja fra våren og ...
  • Pilotprosjekt; Filét i Norge, en videreføring. Evaluering av en "state of the art" hvitfisk filetlinje 

   Westavik, Harry; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Bondø, Morten Steen; Martinsen, Gustav; Salomonsen, Cecilie; Indergård, Erlend (SINTEF Ocean AS;2018:01034 A, Research report, 2018-08-14)
   Dette prosjektet dokumenterer ytelsen hos en state of the art filetlinje for hvitfisk i forhold til en standard filetlinje. Dette er verdifull informasjon for filetnæringen i prosessen med å utvikle kostnadseffektive og ...
  • Rapport fra tokt med snurrevadbåten "Gunnar K", 22. mars 2011 

   Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A21038, Research report, 2011-12-01)
   22. mars 2011 ble det qjennomført et forskningstokt under snurrevadfiske utenfor Vesterålen med fiskebåten "Gunnar K" av Myre. Hensikten var å se om utstyr installert om bord for mer automatisert fangsthåndtering hadde ...
  • Rapport fra tokt på Nordkappbanken med snurrevadbåten "Gunnar K", 18.- 24. mai 2011 

   Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A21827, Research report, 2012-03-26)
   Forskningstoktet ble qjennomført med kombinasjonsfartøyet "Gunnar K" av Myre (N-246-Ø) eid av Kristoffersen Fiskebåt AS i perioden 19. - 23. mai. Alle halene skjedde i et begrenset område øst av Nordkapp. Utfyllende ...
  • Safe production of farmed Atlantic salmon (Salmo salar) 

   Dahle, Stine Veronica Wiborg; Westavik, Harry; Sandberg, Merete Gisvold; Garforth, Dave; Winkel, Clare; Andree, Sabine; Martinez, Iciar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A105040, Research report, 2010-06-17)
   This work contains a review of the undesirable substances that may be introduced as contaminants of natural and malicious origin, and of emerging hazards, in the production chain of farmed salmon,from ova to packed fillet. ...
  • Sluttrapport AP2: Skånsom ombordtaking og oppbevaring av snurrevadfanget fisk før avliving - Visualisering av konsept for oppbevaring av fisk før bedøving 

   Erikson, Ulf Gøran; Gjøsund, Svein Helge; Sistaga, Manu; Westavik, Harry; Heide, Mats Augdal; Grimsmo, Leif; Digre, Hanne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23928, Research report, 2013-01-29)
   Denne sluttrapporten for AP 2 i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy" sammenfatter aktiviteter av ulik art gjennomført i prosjektperioden. Det er utarbeidet et forslag til en standardisert ...
  • Sluttrapport AP3: Automatisk bedøving av villfisk 

   Erikson, Ulf Gøran; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif; Digre, Hanne (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26092, Research report, 2014-04-30)
   Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 3 "Automatisk bedøving av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). I prosjektet ble det innledningsvis valgt konsept ...
  • Sluttrapport: Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy 

   Digre, Hanne; Erikson, Ulf Gøran; Toldnes, Bendik; Westavik, Harry; Mathiassen, John Reidar Bartle; Grimsmo, Leif; Gjøsund, Svein Helge (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26613, Research report, 2015-01-21)
   Dette er sluttrapporten til FHF-prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfarøy" (FHF-prosjekt 900526). Det er utarbeidet delrapporter for de enkelte arbeidspakkene, som går mer i detalj på de enkelte ...
  • Workshop sløyemaskin hvitfisk - Mer skånsom håndtering av biprodukter 

   Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27439, Research report, 2016)
   Med bakgrunn innspill fra norsk hvitfisknæring har FHF satt i gang en prosess for om mulig å få opp utviklingsprosjekt for ny sløyemaskinteknologi som er mer skånsom for innmaten som gir biprodukt med høyere verdi, har ...