• Evaluering av chat‐, svar‐ og telefontjenester 

   Sand, Kari; Lassemo, Eva; Vilarinho, Thomas; Vis, Anne Carlijn; Das, Anita; Melby, Line (SINTEF Rapport;2018:01367, Research report, 2019)
   Målet med denne evalueringen var å vurdere hva som fungerer og ikke fungerer i 12 chat-, svar- og telefontjenester for ungdom som skal samordnes i en felles plattform i 2019 (en del av DIGI-UNG-prosjektet. Data ble samlet ...
  • Mønsterklasserom levert som tjeneste - Tilrettelegging i skolen for barn med hørselshemming 

   Holbø, Kristine; Vis, Anne Carlijn; Storholmen, Tore Christian B; Høilund-Kaupang, Halvard (SINTEF Rapport;2021:00193, Research report, 2021)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle et forslag til en helhetlig tjeneste for å tilpasse og gjennomføre tiltak for elever med nedsatt hørsel, som grunnlag for videre tjenesteinnovasjon. Prosjektet har kartlagt ...
  • Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler 

   Aspnes, Espen Helge; Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond; Vis, Anne Carlijn; Øderud, Tone (SINTEF Rapport;2019:00896, Research report, 2019)
   Oppdraget tar utgangspunkt i rapporten fra Ekspertutvalget (Ekspertutvalg, 2017). Ved gjennomføring av oppdraget er det i alt gjennomført 24 intervju, derav 6 gruppeintervju, for å få grunnlag for vurdering av hvordan ...