• Arkitektur for Krevende maritime operasjoner. DINO-Dynamiske informasjonssystemer for operativ beslutningsstøtte i kystsonen 

   Torsethaugen, Knut; Ording, Svein (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22356, Research report, 2012-02-21)
   Rapporten presenterer en arkitektur for domenet "Krevende maritime operasjoner'" (KMO). KMD benyttes her for operasjoner innen maritime næringer der maritime næringer omfatter offshore, sjøtransport, havbruk, energiproduksjon ...
  • Arkitektur for kystsoneutvikling 

   Torsethaugen, Knut (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22423, Research report, 2012-03-01)
   Integrert kystsoneforvaltning er et omfattende område internasjonalt. Det er utviklet en mengde metoder, modeller og framgangsmåter innen ulike sektorer, og det finnes enorme mengder med informasjon. Det er derfor en stor ...
  • Brukerkrav Krevende maritime operasjoner DINO – Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen 

   Torsethaugen, Knut; Ording, Svein (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22355, Research report, 2012-02-21)
   Denne rapporten beskriver brukerkrav og anbefalinger til beslutningsstøttesystemer for sikre og effektive maritime operasjoner. Det omfatter systemer for aktører knyttet til planlegging og qjennomføring av maritime operasjoner ...
  • Fôrleveranse til oppdrettsanlegg Demonstrasjon DINO – Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen 

   Torsethaugen, Knut; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Ellingsen, Ingrid H.; knudsen, øyvind; Alver, Morten; Haugen, Tony Idar; Sanne, Finn Otto; Bjarnar, Morten Lund; Hjøllo, Bjørn Åge; Høylandskjær, Ståle; Flægstad, Frode; Neshaug, Vegard; Ording, Svein (SINTEF Fiskeri og havbruk;A22357, Research report, 2012-02-21)
   Rapporten beskriver planlegging og gjennomføringen av en tenkt forleveranse til ACE sitt oppdrettsanlegg på Tristein. Hensikten var å vise hvordan teknologi og beslutningsstøttesystem, som er videreutviklet i prosjektet, ...
  • Stort lakseanlegg på Trøndelagskysten 

   Torsethaugen, Knut (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22424, Research report, 2012-03-06)
   Med utgangspunkt i dagens kunnskapsstatus har en belyst og analysert fordeler, ulemper og utfordringene for næring, forvaltning og forskning knyttet til det å etablere et gigantanlegg for laks i Froan pa Trøndelagskysten ...