• Flexbuild Annual Report 1. Technical report with results analysis 

   Lindberg, Karen Byskov; Bagle, Marius; Sartori, Igor; Seljom, Pernille Merethe Sire; Kvalbein, Lisa; Rosenberg, Eva; Ahang, Mohammadreza; Tomasgard, Asgeir; Jaehnert, Stefan (SINTEF Fag;69, Research report, 2020)
   Prosjektpartnerne har blitt enige om behovet for å definere langsiktige storylines for eksterne variabler som påvirker modelleringsaktivitetene. Et storyline-verksted for alle industrielle partnere og forskningspartnere ...
  • Flexbuild Annual Report 2. Technical report with results analysis 

   Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Bagle, Marius; Sandberg, Nina Holck; Lien, Synne Krekling; Haugen, Mari; Seljom, Pernille Merethe Sire; Rosenberg, Eva; Kvalbein, Lisa; Pedrero Alonso, Raquel; Ahang, Mohammadreza; Del Granado, Pedro Crespo; Tomasgard, Asgeir; Palmer, Jaume; Kloppenborg, Jan; Madsen, Henrik (SINTEF Fag;87, Research report, 2022)
   Dette er den andre årsrapporten fra Flexbuild-prosjektet og oppsummerer hovedfunnene fra forskningsarbeidet som ble gjort i prosjektets andre år. Potensial for småskala fjernvarme og storskala fjernvarme (kapittel 2) For ...
  • Impact of energy communities on the European electricity and heating system decarbonization pathway: Comparing local and global flexibility responses 

   Backe, Stian; Zwickl-Bernhard, Sebastian; Schwabeneder, Daniel; Auer, Hans; Korpås, Magnus; Tomasgard, Asgeir (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This paper investigates how the European electricity and heating system is impacted when medium-scale energy communities (ECs) are developed widely across Europe. We study the response on the capacity expansion of the ...
  • Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020 

   Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud (ZEN Memo;23, Memo, 2020)
   Fra innledningen. FME ZEN er et senter for miljøvennlig energi som skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullut-slippssamfunnet kan realiseres. FME ZEN skal vare i åtte ...
  • An integrated analysis of carbon capture and storage strategies for power and industry in Europe 

   Turgut, Ozgu; Bjerketvedt, Vegard Skonseng; Tomasgard, Asgeir; Roussanaly, Simon (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Industry is responsible for one-quarter of the global CO2 emissions. In this study, four different climate pathways are analyzed with a cost minimizing multihorizon stochastic optimization model, in order to analyze possible ...
  • Linking Global and Regional Energy Strategies (LinkS) 

   Bakken, Bjørn Harald; Dalen, Kari; Graabak, Ingeborg; Knudsen, Jørgen Kjetil; Ruud, Audun; Warland, Leif; Wolfgang, Ove; Doorman, Gerard L.; Skar, Christian; Tomasgard, Asgeir; Valdes, Gerardo Alfredo Perez (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2014)
   The LinkS project was designed to analyse how global long-term strategies can be used as guidelines for the development of energy supply and technology deployment in regional energy systems. In order to produce recommendations ...
  • Modelling and analysis of offshore energy hubs 

   Zhang, Hongyu; Tomasgard, Asgeir; Knudsen, Brage Rugstad; Svendsen, Harald Georg; Bakker, Steffen J.; Grossmann, Ignacio E. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  • Multi-horizon stochastic programming 

   Kaut, Michal; Midthun, Kjetil Trovik; Werner, Adrian; Tomasgard, Asgeir; Hellemo, Lars; Fodstad, Marte (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Infrastructure-planning models are challenging because of their combination of different time scales: while planning and building the infrastructure involves strategic decisions with time horizons of many years, one needs ...
  • Nordsjøen som plattform for grønn omstilling 

   Mølnvik, Mona J.; Tande, John Olav Giæver; Tomasgard, Asgeir; Torsæter, Malin; Gardarsdottir, Stefania Osk; Korpås, Magnus; Skjølsvold, Tomas Moe; Heidenreich, Sara; Korsnes, Marius; Tangen, Grethe; Karlsen, Asbjørn; Aspelund, Arild; Bjørgum, Øyvind (Research report, 2021)
  • Nordsjøen som plattform for grønn omstilling 

   Mølnvik, Mona J.; Tande, John Olav Giæver; Tomasgard, Asgeir; Torsæter, Malin; Gardarsdottir, Stefania Osk; Korpås, Magnus; Skjølsvold, Tomas Moe; Heidenreich, Sara; Korsnes, Marius; Tangen, Grethe; Karlsen, Asbjørn; Aspelund, Arild; Bjørgum, Øyvind (Research report, 2021)
  • The North Sea as a springboard for the green transition 

   Mølnvik, Mona J.; Tangen, Grethe; Tande, John Olav Giæver; Tomasgard, Asgeir; Torsæter, Malin; Gardarsdottir, Stefania Osk (Research report, 2021)
  • Optimal design and cost of ship-based CO2 transport under uncertainties and fluctuations 

   Bjerkevedt, Vegard; Tomasgard, Asgeir; Roussanaly, Simon (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This study investigates the impact of operational fluctuations and uncertainties on the design and expected cost of ship-based CO2 transport. The model analysis is based on a two-stage stochastic investment model for a ...
  • An optimization model for the planning of offshore plug and abandonment campaigns 

   Bakker, Steffen J.; Vrålstad, Torbjørn; Tomasgard, Asgeir (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Plug and abandonment (P&A) operations can be time-consuming and thus very costly, especially for subsea fields. P&A of subsea wells require dedicated vessels such as high cost semi-submersible drilling rigs or lower cost ...
  • Planning of an Offshore Well Plugging Campaign: A Vehicle Routing Approach 

   Bakker, Steffen J.; Aarlott, Mats Mathisen; Tomasgard, Asgeir; Midthun, Kjetil Trovik (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   When a petroleum well no longer serves its purpose, the operator is required to plug and abandon (P&A) the well to avoid contamination of reservoir fluids. An increasing number of offshore wells needs to be P&A’d in the ...
  • The role of hydrogen in the transition from a petroleum economy to a low-carbon society 

   Espegren, Kari Aamodt; Damman, Sigrid; Pisciella, Paolo; Graabak, Ingeborg; Tomasgard, Asgeir (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   A radical decarbonization pathway for the Norwegian society towards 2050 is presented. The paper focuses on the role of hydrogen in the transition, when present Norwegian petroleum export is gradually phased out. The study ...
  • Stochastic electricity dispatch: A challenge for market design 

   Bjørndal, Endre; Bjørndal, Mette; Midthun, Kjetil Trovik; Tomasgard, Asgeir (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   We consider an energy-only electricity market where some generation and/or load is uncertain, and where there are flexibility costs, i.e. some conventional power plants have to be scheduled well before real time in order ...
  • The impact of Zero Energy Buildings on the Scandinavian energy system 

   Sandberg, Linn Ingunn Christie; Lindberg, Karen Byskov; Tomasgard, Asgeir; Doorman, Gerard L.; Sartori, Igor (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper investigates how an extensive implementation of net Zero Energy Buildings (ZEBs) affects cost-optimal investments in the Scandinavian energy system towards 2050. Analyses are done by a stochastic TIMES model ...
  • Veikart for energi i Norge mot 2050 

   Schäffer, Linn Emelie; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Damman, Sigrid; Espegren, Kari Aamodt; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Sandberg, Eli; Johansen, Ulf; Seljom, Pernille Merethe Sire; Tomasgard, Asgeir (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
   For at Norge skal nå klimamålene i 2050 konkluderer dette veikartet med at: Tilgang på fornybar kraft, hydrogen og biodrivstoff er en forutsetning for å kunne avkarbonisere transport- og industrisektoren. Samtidig utgjør ...
  • Zero Emission Neighbourhoods in the European Energy System 

   Backe, Stian; Pinel, Dimitri; Askeland, Magnus; Lindberg, Karen Byskov; Korpås, Magnus; Tomasgard, Asgeir (ZEN Report;30, Research report, 2021)
   Implications of linking local and international emission targets. Political ambitions to mitigate climate change are driving the transformation of energy systems. These ambitions imply that greenhouse gas (GHG) emissions ...