• Accountability as a Governance Paradox in the Norwegian Salmon Aquaculture Industry 

   Tiller, Rachel; de Kok, Jean-Luc; Vermeiren, Karolien; Thorvaldsen, Trine (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The aquaculture industry in Norway currently represents 60% (US$ 5.4 billion) of Norwegian seafood exports. Of these, farmed Atlantic Salmon (Salmo salar) represents over 80% (850,000 tons). These production levels are ...
  • Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer 

   Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit (SINTEF Ocean rapporter;2018:0287, Research report, 2018-03-08)
   Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the ...
  • Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer 

   Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit (SINTEF Rapport;2018:0287, Research report, 2018)
   Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the ...
  • Behovskartlegging av elektrobedøving av fisk i garn‐ og linefiskeri 

   Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Toldnes, Bendik (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26335, Research report, 2014-09-23)
   Denne rapporten omhandler resultater fra en intervjuundersøkelse og en workshop med fokus på elektrobedøving for garn- og linefiskere. Rapporten tar for seg behovet for elektrobedøving. Den synliggjør også noen ideer til ...
  • Causal analysis of escape of Atlantic salmon and rainbow trout from Norwegian fish farms during 2010–2018 

   Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Farmed fish escaping into the wild and other environmental concerns have curbed the expansion of the Norwegian aquaculture industry. Detailed knowledge of both direct and underlying causes of previous escape episodes is ...
  • Certifying the public image? Reputational gains of certification in Norwegian salmon aquaculture 

   Olsen, Marit Schei; Thorvaldsen, Trine; Osmundsen, Tonje C. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The Norwegian aquaculture industry faces pressure from stakeholders, the public, and government to ensure sustainable production. Sustainability is closely linked with solving key environmental challenges. Standards such ...
  • Development of a Simulator Training Platform for Fish Farm Operations 

   Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine; Aarsæther, Karl Gunnar (ASME Proceedings | Structures, Safety and Reliability;OMAE2017-62023, Chapter, 2017-06)
   The Norwegian aquaculture industry is accident prone compared to other industries and employees report a high number of near-accidents. Furthermore, escape of fish is a challenge for the industry. There is a potential for ...
  • Fiskerhelseundersøkelsen: Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere 

   Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita (SINTEF Rapport;A27653, Research report, 2016)
  • Fiskerhelseundersøkelsen: Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere 

   Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita (SINTEF rapport;A27653, Research report, 2016)
   Rapporten presenterer funn fra Fiskerhelseundersøkelsen 2014. Fokus rettes mot sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. Basert på en spørreundersøkelse blant 1000 fiskere utdypes fiskernes ...
  • Fiskerhelseundersøkelsen: Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere 

   Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A27653, Research report, 2016-09-13)
   Rapporten presenterer funn fra Fiskerhelseundersøkelsen 2014. Fokus rettes mot sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. Basert på en spørreundersøkelse blant 1000 fiskere utdypes fiskernes ...
  • Godt sikkerhetsarbeid - eksempler fra ulike næringer 

   Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26675, Research report, 2015-01-12)
   Godt sikkerhetsarbeid er en forutsetning for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Denne rapporten fokuserer på sikkerhetsarbeid i et utvalg næringer, med mål om å finne eksempler på praksiser som er av relevans og verdi ...
  • Governing the fisher body – safety as body-politics and fisheries governance 

   Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Johnsen, Jahn Petter (Journal article; Peer reviewed, 2017-07-05)
   Body Mass Index (BMI) is not only the prevailing tool used for defining and diagnosing obesity, but it is also a tool that intervenes into fisheries governance, and into fishers lives and bodies. All fishers on board vessels ...
  • HMS-undersøkelsen i havbruk 2016 

   Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Kongsvik, Trond (SINTEF Ocean report;OC2017 A-113, Research report, 2017-05-24)
   Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om ansattes egne vurderinger av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Det er 447 ansatte som har deltatt i undersøkelsen.
  • HMS-undersøkelsen i havbruk 2023 

   Thorvaldsen, Trine; Kongsvik, Trond Øystein; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal; Salomonsen, Cecilie; Holen, Siri Mariane (SINTEF Ocean rapporter;2023:01362 A, Research report, 2023-11-24)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en digital spørreundersøkelse blant 1283 ansatte i havbruksnæringen. Et stort flertall vurderte egen helse som god og trives på jobb. Samtidig var flere eksponert for negative ...
  • How deregulation can become overregulation: An empirical study into the growth of internal bureaucracy when governments take a step back 

   Størkersen, Kristine Vedal; Thorvaldsen, Trine; Kongsvik, Trond; Dekker, Sidney (Journal article; Peer reviewed, 2020-08)
   Over the past decades, government safety management regulation has been driven by deregulation, simplification and organization-level regimes of inspection. So-called functional rule-making requires organizations to implement ...
  • The impact of fisheries management on fishers' health and safety: A case study from Norway 

   Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Since the late 1980s, Norwegian fishers have been subjected to a cohesive regulatory regime aimed at sustainable resource management. Despite high occupational injury rates and exposure to several factors that may influence ...
  • Innovation in the Norwegian aquaculture industry 

   Afewerki, Samson; Asche, Frank; Misund, Bård; Thorvaldsen, Trine; Tveterås, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Global aquaculture production has grown very rapidly in recent decades. This is largely due to a number of innovations that has increased the control with the production process and competitiveness. These innovations come ...
  • Kunnskap og metoder for å forebygge rømming - Faglig sluttrapport 

   Føre, Heidi Moe; Thorvaldsen, Trine; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Okstad, Eivind Halvard (SINTEF Ocean AS rapporter;2019:00669 A, Research report, 2019-05-19)
   Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, ...
  • Kunnskapsgrunnlag for utvikling av løsninger som reduserer faren for rømming fra lakseoppdrettsanlegg 

   Moe, Helene Katrine; Thorvaldsen, Trine; Lien, Andreas Myskja; Bekkevoll, Andreas (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26754, Research report, 2014-11-17)
   Rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag for utvikling av løsninger som kan bidra til redusere faren for rømming fra oppdrettsanlegg som følge av menneskelig feilhandling: • Avviksrapporteringssystem • Piktogram ...
  • Lusetellingsmetoder i lakseoppdrett - en beskrivelse av dagens status 

   Thorvaldsen, Trine; Frank, Kevin; Sunde, Leif Magne (SINTEF Ocean rapporter;2018:00483, Research report, 2018-04-25)
   Denne rapporten inngår i prosjektet "Utvikling av standardisert tellemetodikk og beregning av luseforekomst". Beskrivelser av dagens lusetellingsmetoder i lakseoppdrett er basert på intervju med ansatte som jobber på ...