• Kjøretøybasert beregning av fart, energi og utslipp 

      Hjelkrem, Odd Andre; Arnesen, Petter; Rennemo, Ola Martin; Dahl, Erlend; Thorenfeldt, Unn Karin; Kroksæter, Anders; Kristensen, Terje; Malmin, Olav Kåre (SINTEF Rapport;2017:00031, Research report, 2017)