• 1, 2, 3 Housing! Good, affordable and energy efficient housing for refugees 

   Thomsen, Judith; Woods, Ruth; Lolli, Nicola (SINTEF Notat;31, Research report, 2018)
   Prosjektet "1, 2, 3! Boliger" har studert hvordan en bolig oppleves fra flyktningenes perspektiv. Flyktninger som bosettes i kommuner, får tildelt en bolig ved hjelp av kommunen. Kommunene har et ansvar for å stille med ...
  • Approaches to Social Innovation in Positive Energy Districts (PEDs)—A Comparison of Norwegian Projects 

   Baer, Daniela; Loewen, Bradley; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith; Wyckmans, Annemie; Temeljotov Salaj, Alenka; Ahlers, Dirk (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The Positive Energy District (PED) concept is a localized city and district level response to the challenges of greenhouse gas emission reduction and energy transition. With the Strategic Energy Transition (SET) Plan aiming ...
  • Boligeieres beslutningsprosesser ved oppgradering : Systematisk EnergiOPPgradering av småhus – SEOPP 

   Thomsen, Judith; Hauge, Åshild Lappegard (SINTEF Fag;20, Research report, 2014)
   Omfattende oppgradering av eneboliger er et viktig skritt mot en mer energieffektiv bygningsmasse i Norge. Denne rapporten beskriver drivere og barrierer for oppgradering og energieffektivisering. Dataene ble innhentet ...
  • BO¤BLI. Preferanser, behov og anbefalinger ved utvikling av boliger for tilflyttere 

   Woods, Ruth; Wågø, Solvår Irene; Thomsen, Judith (SINTEF Notat;21, Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer innspill til boligutvikling på Frøya spesielt, og andre kystkommuner generelt. Rapporten oppsummerer viktige faktorer i kommunal boligplanlegging, med særlig fokus på boligtilflyttere, kystens ...
  • Building Services Solutions Suitable for a Low Emission Urban Areas 

   Rønneseth, Øystein; Haase, Matthias; Georges, Laurent; Thunshelle, Kari; Holøs, Sverre Bjørn; Fjellheim, Øystein; Mysen, Mads; Thomsen, Judith (ZEN Report;26, Research report, 2020)
   It is believed that well-performing building envelopes with low thermal losses and low solar heat gains enable simplified building services solutions. The purpose of this report is to summarize the status of promising ...
  • Casebeskrivelser av fire norske ZEB pilotbygg – byggeprosess og brukerevaluering 

   Moum, Anita; Hauge, Åshild Lappegard; Thomsen, Judith (ZEB Project report;31, Research report, 2017)
  • Energikonsepter for Ådland boligområde 

   Risholt, Birgit Dagrun; Thomsen, Judith; Kristjansdottir, Torhildur; Haase, Matthias; Lien, Kristian Myklebust; Dokka, Tor Helge (ZEB Project report;15, Research report, 2014)
   I ZEB, og som en del av arbeidspakke 5 "Konsepter og strategier for nullutslippsbygg", er det gjennomført en studie av to energikonsepter for boligområdet Ådland i Bergen. Ådland ligger ved Flesland, rett sør for Bergen ...
  • Erfaringer med passivhus – et systematisk overblikk 

   Klinski, Michael; Hauge, Åshild Lappegard; Dokka, Tor Helge; Thomsen, Judith; Jerkø, Sidsel (Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2012)
  • Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) – samlerapport 

   Thomsen, Judith; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar; Holme, Jonas (SINTEF Fag;43, Research report, 2017)
   Omfang. Rapporten presenterer resultater fra evaluering av sju passivhusprosjekter og to TEK101- prosjekter. Antall boliger i studien er 64 passivhus2 og 10 TEK10-boliger. I vår casestudie bruker vi flere caser for å kunne ...
  • Evaluering av ni passivhusboliger på Rossåsen ved Sandnes EBLE – Evaluering av boliger med lavt energibehov. Delrapport 1 

   Thomsen, Judith; Svensson, Anna; Gullbrekken, Lars (SINTEF Notat;13, Research report, 2014)
   Rapporten presenterer resultater fra evaluering av ni eneboliger med passivhusstandard på Rossåsen ved Sandnes. Husene ble bygd av Fjogstadhus. I undersøkelsen ble det målt total energibruk, innetemperatur, luftfuktighet ...
  • Four Norwegian Zero Emission Pilot Buildings – Building Process and User Evaluation 

   Moum, Anita; Hauge, Åshild Lappegard; Thomsen, Judith (ZEB Project report;30, Research report, 2017)
   About ZEB The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB), Norway (www.zeb.no), funds the research work presented in this report. ZEB is a national centre dedicated to research, innovation, and implementation within ...
  • From TEK17 to ZEB-O – A case study for a residential building in northern Norway 

   Clauß, John; Nygård, Eivind; Thomsen, Judith (SINTEF Proceedings;5, Chapter; Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2020)
   With a strong focus on reducing emissions from the building sector, it is important that new buildings can compensate for emissions caused during their operation by on-site renewable electricity generation. In academia, ...
  • Inneklima i energieffektive boliger - en litteraturstudie 

   Thomsen, Judith; Berge, Magnar (SINTEF rapport;, Research report, 2012-12-31)
   Det er i dag stor fokus på tiltak som kan redusere global oppvarming. Flere internasjonale studier viser at energieffektivisering av bygninger er det enkleste og mest kostnadseffektive klimatiltaket. Passivhus kjennetegnes ...
  • Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) 

   Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng (ZEN Report;28, Research report, 2020)
   Forord. Forskning og innovasjon er grunnpilaren i vår visjon om å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Innovasjonskomiteen skal bistå senterledelsen i dette arbeidet gjennom å etablere gode innovasjonsprosesser ...
  • Interventions on energy behaviour in non-residential buildings – a literature review 

   Thomsen, Judith; Hauge, Åshild Lappegard; Godbolt, Åsne Lund (ZEB Project report;16, Research report, 2014)
   The aim of this review is to gain an overview of how interventions or experiments as a method are used to detect how to influence employees to use less energy. Most of the interventions on energy behaviour have focused on ...
  • Responsive building envelope concepts in zero emission neighborhoods and smart cities - A roadmap to implementation 

   Taveres-Cachat, Ellika; Grynning, Steinar; Thomsen, Judith; Selkowitz, Stephen (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Designing a zero emission neighborhood (ZEN) from an energy point of view, has the benefit of distributing loads over time by creating a mosaic of buildings which individually may not have a zero emission balance, but reach ...
  • Simplified Space-heating Distribution Using Radiators in Super-insulated Apartment Buildings 

   Georges, Laurent; Wen, Kang; Alonso, Maria Justo; Berge, Magnar; Thomsen, Judith; Wang, Ruzhu (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The necessity to drastically reduce the space - heating (SH) needs of residential building s in Europe has prompted the emergence of building concepts based on a super - insulated building envelope, such as the passive ...
  • Systematisering av erfaringer med passivhus 

   Klinski, Michael; Thomsen, Judith; Hauge, Åshild Lappegard; Jerkø, Sidsel; Dokka, Tor Helge (Prosjektrapport (SINTEF Byggforsk);90, Research report, 2012)
  • The Interaction between Building and Users in Passive and Zero-Energy Housing and Offices: The Role of Interfaces, Knowledge and User Commitment 

   Thomsen, Judith; Berker, Thomas; Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine; Wågø, Solvår Irene; Jerkø, Sidsel (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Purpose – The article's aim is to present user experiences with passive houses and zero‐energy buildings. The focus is on the interaction between the building and the users, specifically on how user interfaces, knowledge, ...
  • Unboxing Buildings: Engaging with Occupants during Design, Testing and Use 

   Woods, Ruth; Thomsen, Judith (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Current prioritization within EU funding sees technical requirements for sustainable buildings moving technologies closer to people’s everyday lives, thereby increasing the need for interdisciplinary research, and placing ...