• Functional amino acids stimulate muscle development and improve fillet texture of Atlantic salmon 

   Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Standal, Inger Beate; Stien, Lars Helge; Bahuaud, Diane; Dessen, Jens-Erik; Latif, Muhammad Saqib; Terjesen, Bendik Fyhn; Rørvik, Kjell-Arne; Mørkøre, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2017-01-30)
   Sufficient firmness is essential for consumer appreciation and the suitability for processing of fish fillets. The objective of this study was to investigate the effect of functional amino acids (AA) on fillet texture and ...
  • Lukkede oppdrettsanlegg i sjø - økt kunnskap er nødvendig 

   Rosten, Trond; Terjesen, Bendik Fyhn; Ulgenes, Yngve; Henriksen, Kristian; Biering, Eirik; Winther, Ulf (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Fra ulike interessehold tas det til orde for innføring av lukkede oppdrettsanlegg. Det gjenstår imidlertid ennå mye før lukkede anlegg kan anses som tilstrekkelig dokumenterte og klare for bruk i kommersiell lakseproduksjon. ...
  • Modelling how the physical scale of experimental tanks affects salmon growth performance 

   Føre, Martin; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve; Senneset, Gunnar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Terjesen, Bendik Fyhn (Journal article; Peer reviewed, 2018-10-01)
   In this study, we explored the potential of using mathematical models for studying the effects of physical scale of production units on the growth performance of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Atlantic salmon are typically ...
  • Overgang til lukkede oppdrettsanlegg i sjø - teoretisk beregning av endret arealbehov 

   Henriksen, Kristian; Rosten, Trond; Terjesen, Bendik Fyhn; Ulgenes, Yngve; Winther, Ulf (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Norge har et stort sjøareal innenfor territorialgrensen som tilsvarer 45 prosent av Norges landareal. Likevel er det kamp om arealene og da spesielt i de kystnære områdene. Fra enkelte hold har det kommet synpunkter på at ...