• Sementbasert berginjeksjon. Sluttrapport fra prosjektet TIGHT 

   Grøv, Eivind; Strømsvik, Helene; Haugsand, Martin Hovda (SINTEF Viten;2, Research report, 2020)
   Fra forordet. Foreliggende rapport er utarbeidet av SINTEF Community på vegne av forskningsprosjektet TIGHT (True Improvement in Grouting High pressure Technology for tunneling). Den er basert på artikler, rapporter og ...
  • Tunnelbransjen digitaliseres 

   Grøv, Eivind; Strømsvik, Helene; van Oosterhout, Dirk (Journal article, 2020)
   Som resten av samfunnet, er tunnelbransjen i ferd med å digitaliseres. SINTEF er med på utviklingen, og vi vil se mulighetene dette bringer med seg, i tett og nær kontakt med bransjens aktører.
  • Two New Methods for Defining Shut‑In Pressure in Hydraulic Fracturing Tests 

   Trinh, Quoc Nghia; Hagen, Simon Alexander; Strømsvik, Helene; Larsen, Trond Erik; Grøv, Eivind (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Hydraulic fracturing is one of the most common methods to determine in situ rock stress. The interpretation of the shut-in pressure to determine the minor principal stress is an important element of this method, and many ...