• Oversikt over påvirkningsfaktorer for produksjonsformers bærekraft - for vurdering av påvirkning på klima, natur og miljø, samt sosial og økonomisk bærekraft 

   Slette, Hans Tobias; Olsen, Marit Schei; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Strand, Andrea Viken; Wetterwald, Vibeke Emilsen; Misund, Andreas; Osmundsen, Tonje; Johansen, Ellie (SINTEF Ocean rapporter;2023:01035 A, Research report, 2023-09-29)
   Denne rapporten gir en oversikt over påvirkningsfaktorer som kan beskrive produksjonsformers påvirkning på klima, natur og miljø, samt deres sosiale og økonomiske bærekraft. Kunnskapsstatus for påvirkningsfaktorer blir ...
  • Presisjon ved telling av laks (PRESAL) - Faglig sluttrapport 

   Misund, Andreas Ugelvik; Bondø, Morten Steen; Nissen, Oscar; Slette, Hans Tobias; Muri, Harald Ian; Sunde, Leif Magne; Johansen, Malin; Hilling, Ann-Cecilie; Thyholt, Kari (SINTEF Ocean rapporter;2023:01614 A, Research report, 2023-12-21)
   Rapporten presenterer og summerer opp resultatene fra FHF-prosjektet «Presisjon ved telling av laks» (PRESAL). Prosjektet har anvendt en tverrfaglig metodisk tilnærming for å undersøke hva som er mulig nøyaktighet med ...