• Barn i byen. Gode oppvekstmiljøer for barn i sentrale bydeler i Trondheim 

   Bø, Lars Arne; Høyland, Karin; Skaar, Marianne; Wågø, Solvår Irene; Rokseth, Lillian Sve; Baer, Daniela; Gorantonaki, Evgenia; Bjørgen, Astrid; Giske, Mats Andreas (SINTEF Fag;98, Research report, 2023)
   Prosjektet har som mål å identifisere hvilke forutsetninger i form av verktøy og virkemidler som må på plass for å skape gode oppvekstmiljøer for barn og gjøre det attraktivt for barne-familier å bosette seg og bli boende ...
  • Legitim retrett: Hvordan arkitektur former samhandling i et valgfritt fellesskap 

   Skaar, Marianne; Tøndel, Gunhild; Henriksen, Ida Marie (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Artikkelen studerer forholdet mellom fysisk utforming og sosial samhandling ved å benytte introduksjonen av ny arkitektur på fjellets åpne hytter. Analysen tar empirisk utgangspunkt i den selvbetjente hytta Nye Skåpet i ...
  • Universell utforming i grunnskolen. Kartlegging og praksis i norske kommuner 

   Denizou, Karine; Yang, Aileen; Skaar, Marianne (SINTEF Fag;105, Research report, 2024)
   Bakgrunn Regjeringen har satt som mål at alle barn skal kunne gå på sin nærskole (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2021). Det innebærer at universell utforming av grunnskolene må prioriteres. Alle landets kommuner ...