• APS Best practice design Manual for utvikling av brukervennlig utstyr for havbruksbransjen 

   Moe, Helene Katrine; Salomonsen, Cecilie; Lien, Andreas Myskja (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26121, Research report, 2014-09-11)
   Denne manualen er en delleveranse i FHF-prosjektet "Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg". Manualen bidrar med retningslinjer for utvikling av fremtidige produktløsninger, som reduserer faren for rømming ...
  • Automatisk bløgging av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy" 

   Toldnes, Bendik; Erikson, Ulf Gøran; Salomonsen, Cecilie; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26238, Research report, 2014-07-15)
   Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk pa snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle ...
  • Behovskartlegging av elektrobedøving av fisk i garn‐ og linefiskeri 

   Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Toldnes, Bendik (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26335, Research report, 2014-09-23)
   Denne rapporten omhandler resultater fra en intervjuundersøkelse og en workshop med fokus på elektrobedøving for garn- og linefiskere. Rapporten tar for seg behovet for elektrobedøving. Den synliggjør også noen ideer til ...
  • HMS-undersøkelsen i havbruk 2023 

   Thorvaldsen, Trine; Kongsvik, Trond Øystein; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal; Salomonsen, Cecilie; Holen, Siri Mariane (SINTEF Ocean rapporter;2023:01362 A, Research report, 2023-11-24)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en digital spørreundersøkelse blant 1283 ansatte i havbruksnæringen. Et stort flertall vurderte egen helse som god og trives på jobb. Samtidig var flere eksponert for negative ...
  • iProcess - Total utilization of raw materials in the supply chain for food with a bio-economical perspective - 2019:01041 

   Tveit, Guro Møen; Salomonsen, Cecilie; Misimi, Ekrem; Aursand, Marit; Eilertsen, Aleksander; Courtade, Magali (SINTEF Ocean AS rapporter;2019:01041 A, Research report, 2019-10)
   Main objective Develop novel concepts and methods for flexible and sustainable food processing in Norway – that are to cope with small volume series and high biological variation of the existing raw materials – to enable ...
  • iPROCESS innovation - Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway 

   Krupa, Alexandre; Andersen, Petter Vejle; Wold, Jens Petter; Thakur, Maitri; Verboven, Pieter; Lind, Morten; Dreyer, Heidi Carin; Vatn, Jørn; Tveterås, Ragnar; Sandvold, Hilde Ness (SINTEF rapporter;2020:00981 A, Research report, 2020-11)
   To develop novel concepts and methods for flexible and sustainable food processing in Norway with the aim of coping with small volume series and high biological variation in existing raw materials, to enable increased raw ...
  • Nødstopp og varsling for økt sikkerhet i kystfiskeflåten - Faglig sluttrapport 

   Thorvaldsen, Trine; Salomonsen, Cecilie; Vollstad, Jørgen; Meling, Signe; Toldnes, Bendik (SINTEF Ocean rapporter;2020:01294 A, Research report, 2020-11-27)
   Formålet med prosjektet har vært å utarbeide anbefalinger til en standardisert løsning for nødstopp og varsling til nødetat i kystfiskeflåten. Prosjektarbeidet bekrefter at det kan være behov for både nødstopp for framdrift ...
  • Occupational health, safety and work environments in Norwegian fish farming - employee perspective 

   Thorvaldsen, Trine; Kongsvik, Trond; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal; Salomonsen, Cecilie; Sandsund, Mariann; Bjelland, Hans Vanhauwaert (Journal article; Peer reviewed, 2020-07-15)
   Background Aquaculture workers are exposed to several workplace hazards. Norwegian fish farming has a high occupational injury rate. This article provides new knowledge about workers' perceptions of their health and work ...
  • Personulykker i den norske fiskeflåten - Analyser av ulykkeshendelser og årsaksforhold 

   Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine; Salomonsen, Cecilie; Sønvisen, Signe Annie; Aasjord, Halvard Laurits (SINTEF Ocean rapporter;2023:01511 A, Research report, 2023-12-22)
   Rapporten presenterer analyser av personulykker i den norske fiskeflåten basert på to kilder: SINTEF Oceans database (yrkesdød 2000-2022) og personulykker meldt til og registrert av Sjøfartsdirektoratet (2000-2022). I ...
  • Pilotprosjekt; Filét i Norge, en videreføring. Evaluering av en "state of the art" hvitfisk filetlinje 

   Westavik, Harry; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Bondø, Morten Steen; Martinsen, Gustav; Salomonsen, Cecilie; Indergård, Erlend (SINTEF Ocean AS;2018:01034 A, Research report, 2018-08-14)
   Dette prosjektet dokumenterer ytelsen hos en state of the art filetlinje for hvitfisk i forhold til en standard filetlinje. Dette er verdifull informasjon for filetnæringen i prosessen med å utvikle kostnadseffektive og ...
  • Sikker design i havbruk - Designmetodikk, status og anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet - 2019:00574 A 

   Salomonsen, Cecilie; Thorvaldsen, Trine; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Holmen, Ingunn Marie (SINTEF Ocean rapporter;2019:00574 A, Research report, 2019-05-29)
   Denne rapporten presenterer anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet ("sikker design"). Anbefalingene er basert på kjente designprinsipper, tidligere forskning om HMS i havbruk, ...
  • Sikkerhet og risikostyring i eksponerte havbruksoperasjoner - Resultater fra SFI EXPOSED 2015-2023 

   Holmen, Ingunn Marie; Thorvaldsen, Trine Merethe; Salomonsen, Cecilie; Lona, Eivind (SINTEF rapport;2023:00241 A, Research report, 2023-02-22)
   Denne rapporten er en oppsummering av arbeidet i forskningsområdet "Sikkerhet og risikostyring" i SFI EXPOSED. Risikobildet som er beskrevet, viser at mer kan gjøres for å bedre sikkerheten i havbruk. Sikkerhetsutfordringer ...
  • Teknologi for fraksjonert uttak og sortering av restråstoff fra sild – Fase 1 Teknologiprinsipper for fraksjonert uttak og sortering av utvalgte restprodukter fra filetering av NVG sild. 

   Fossum, John André; Mathiassen, John Reidar Bartle; Toldnes, Bendik; Salomonsen, Cecilie (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23065, Research report, 2012-06-11)
   Teknologiprinsipper for fraksjonert uttak av restprodukter fra NVG sild. Prosjektet har sett på teknologi for automatisk separasjon, identifisering og manipulering av utvalgte restråstoffraksjoner fra NVG sild. Fokus har ...
  • Utvikling av grafisk brukergrensesnitt for prosjektet RoboTrimNol 

   Salomonsen, Cecilie; Moe, Helene Katrine (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26552, Research report, 2014-12-09)
   I forbindelse med prosjektet RoboTrimNol, hvor en fullautomatisert trimmemaskin er sluttmålet, er det igangsatt en tilleggsaktivitet innenfor interaksjonsdesign for å utvikle en mulig struktur og innhold av brukergrensesnittet ...
  • Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vektestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy 

   Aursand, Ida Grong; Eilertsen, Aleksander Børresen; Toldnes, Bendik; Mathiassen, John Reidar Bartle; Salomonsen, Cecilie; Bondø, Morten Steen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24002, Research report, 2013-02-22)
   Rapporten oppsummerer resultatene fra Fase I av HIF-prosjektet "Utvikling av system for vektestimering av pelagisk fisk ombord". I Fase I er det utviklet prinsipp for representativt prøveuttak av fisk, prinsipp for infeed ...
  • Vektestimering av enkeltfisk ombord 

   Aursand, Ida Grong; Toldnes, Bendik; Bondø, Morten Steen; Fossum, John André; Eilertsen, Aleksander Børresen; Salomonsen, Cecilie (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22527, Research report, 2012-03-12)
   Prissetting av pelagisk fisk er i stor grad basert på individvekt og fastsatte vektklasser. Det er derfor av stor betydning å ha et godt estimat på vektfordelingen til fisken i hele verdikjeden, fra fangst til produkt - ...