• BREF WI 2005 - Oversikt 

   Becidan, Michael; Sørum, Lars; Bugge, Mette (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2007)
  • Dioxin emissions to air from MSW combustion - Data from some IEA member countries 

   Sørum, Lars (Teknisk rapport / SINTEF energiforskning;, Research report, 2003)
  • Energi og Industri - NHO veikart for fremtidens næringsliv 

   Støa, Petter; Vullum-Bruer, Fride; Sheridan, Edel; Alnæs, Lisbeth Ingrid; Høgaas, Per Helge; Lademo, Odd-Geir; Øvrelid, Eivind Johannes; Skreiberg, Øyvind; Røkke, Nils; Størset, Sigmund; Sørum, Lars; Spooren, Rudie; Knutstad, Gaute; Dahl, Nina; Akporiaye, Duncan; Bredesen, Rune; Sand, Gunnar; Tveten, Erlend Grytli; Mortensholm, Stein; Steenstrup-Duch, Anne; Mehammer, Eirill Bachmann; Schäffer, Linn Emilie; Sandquist, Judit; Tande, John Olav (SINTEF rapport;2019:01139, Research report, 2019-10)
  • Mekanismer for korrosjon og beleggdannelse ved forbrenning av biomasse og avfall - Litteraturstudie 

   Bugge, Mette; Becidan, Michael; Sørum, Lars (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2007)
  • Ny teknologi innen avansert forbrenning av avfall og biomasse - Litteraturstudie 

   Becidan, Michael; Sandquist, Judit; Sørum, Lars (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2007)
  • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

   Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Sletta, Håvard; Skjermo, Jorunn; Hagemann, Andreas; Sheridan, Edel; Røkke, Nils; Sørum, Lars; Shmueli, Andrea; Rødseth, Ørnulf J.; Kvamstad-Lervold, Beate; Lødeng, Rune; Tschentscher, Roman; Bjørgen, Astrid; Heyn, Richard; Dahl, Nina; Ringdalen, Eli; Hovland, Jon; Helness, Herman; Handå, Aleksander; Grande, Carlos A.; Wærnes, Ole; Høgaas, Per Helge; Alnæs, Lisbeth; Eidem, Per A.; Røkke, Nils; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Rüther, Petra; Time, Berit; Slapø, Fredrik (SINTEF rapporter;, Research report, 2019-08)
   Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og analyser knyttet til sentrale ...
  • Options for the treatment of organic sludge - the move towards thermal processing 

   Khalil, Roger Antoine; Jonassen, Ola; Bugge, Mette; Sørum, Lars (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2007)
  • Småskala kraft/varme anlegg - Teknologistatus 

   Khalil, Roger Antoine; Skreiberg, Øyvind; Sørum, Lars (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2008)
   Det er gjennomført en litteraturstudie med formål å bygge opp kunnskap rund småskala kraft/varme (CHP) anlegg basert på biomasse. Kunnskapen skal videreføres til norsk industri slik at man er i stand til gå videre med et ...
  • SO2 utslipp ved forbrenning av gipsholdige avfall 

   Sandquist, Judit; Skreiberg, Øyvind; Sørum, Lars (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2008)
   I forskningsprosjektet aCOM, er det fra industrideltagerne framsatt ønske om å kartlegge SO2 utslipp fra avfallsforbrenning, hvis avfallet inneholder gips. Innledende forsøk (TR F6615) viste at gips ble spaltet ved en mye ...