• RF-based Sensor Technology for Data Capture - Standards, Architectures, Experiences and Challenges 

   Sørensen, Carl-Fredrik; Forås, Eskil; Senneset, Gunnar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A094004, Research report, 2010-01-15)
   This document reports on state-of-the-art and partly state-of-the-practice in deployment and Application of RF-based sensor technology for data capture with emphasis on standard, architectures, and experience from research ...
  • Superfersk fisk med riktig kvalitet 

   Aursand, Ida Grong; Forås, Eskil; Senneset, Gunnar; Sørensen, Carl-Fredrik; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A105012, Research report, 2010-02-10)
   Rapporten består av to deler; Del I er et case-studium kalt "Kortreist ferskfisk fra lokal fiskehandler''. Målet for studier var å kartlegge transportkjeden og å dokumentere kvalitet for " kortreist" torsk fra skuteside ...