• ALF - a Framework for Evaluating Accelerated Learning in Industry 

   Petersen, Sobah Abbas; Oliveira, Manuel; Hestetun, Kristin; Sørensen, Anette Østbø (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Games have long been considered as a means to support effective learning, motivate learners and accelerate their learning. Several successful studies using game-based learning are reported in the literature. However, there ...
  • Approaches, technologies and importance of analysis of the number of train travellers 

   Sørensen, Anette Østbø; Olsson, Nils; Akhtar, Muhammad Mohsin; Bull-Berg, Heidi (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Several studies have pointed to the difficulties of obtaining good data on train ridership. This paper is a literature review on how the number of travellers on trains are measured, including technologies and practices for ...
  • Bedrifters møte med kompetansemegling i FORREGION 

   Finne, Håkon; Bakken, Terje; Lall, Marta Therese; Lamvik, Gunnar Martin; Stene, Trine Marie; Sørensen, Anette Østbø (SINTEF rapport;2019:00742, Research report, 2019)
   Intervjuer med bedrifter på vei inn i forskningen. Rapporten redegjør for en studie av bedrifter som har deltatt i kompetansemeglingsinitiativ i Forskningsrådets og fylkeskommunenes mobiliseringsprosjekter i FORREGION-programmet. ...
  • Big Data in Construction Management Research 

   Sørensen, Anette Østbø; Olsson, Nils; Landmark, Andreas D. (Chapter, 2016)
  • Punktlighet i jernbanen - hvert sekund teller 

   Olsson, Nils; Halse, Askill Harkjerr; Hegglund, Per Magnus; Killi, Marit; van der kooij, Rimmert; Landmark, Andreas D.; Seim, Andreas Røsland; Sørensen, Anette Østbø; Økland, Andreas; Østli, Vegard (SINTEF Viten;1, Book, 2015)
   Denne boken gir en innføring i punktlighetsarbeid for jernbane, og er ment som et supplement til annen litteratur som finnes på området. Boken er basert på forsknings‐ og utviklingsarbeid utført ved SINTEF, Norges ...
  • The role of big data and knowledge management in improving projects and project-based organizations 

   Ekambaram, Anandasivakumar; Sørensen, Anette Østbø; Bull-Berg, Heidi; Olsson, Nils (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Knowledge management plays a significant role in organizations; supporting organizations to deal effectively with changes, increasing their productivity and paving the way to development and innovation. Several scientific ...
  • Use of mobile phone data for analysis of number of train travellers 

   Sørensen, Anette Østbø; Bjelland, Johannes; Bull-Berg, Heidi; Landmark, Andreas D.; Akhtar, Muhammad Mohsin; Olsson, Nils (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Several studies have pointed to the difficulties of obtaining good data on train ridership. There are at least two challenges regarding these data. First, train operators consider such data confidential business information, ...
  • Use of mobile phone data for analysis of number of train travellers 

   Sørensen, Anette Østbø; Bjelland, Johannes; Bull-Berg, Heidi; Landmark, Andreas D.; Akhtar, Muhammad Mohsin; Olsson, Nils (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Several studies have pointed to the difficulties of obtaining good data on train ridership. There are at least two challenges regarding these data. First, train operators consider such data confidential business information, ...