• A lightweight protocol suite for underwater communication 

   Rustad, Helge (Chapter, 2009)
   A lightweight MAC and network layer protocol suite for underwater acoustic communication has been developed. The protocol suite covers the MAC layer, hop-by-hop acknowledgement, multi-hop routing and transmission and ...
  • Signalbehandling med ekstreme rater i FPGA 

   Rustad, Helge (Lecture, 2008)
   SINTEF har utviklet en satellitt-demodulator for Kongsberg Spacetec. Denne arbeider med en innkommende sampelrate fra AD-konverter på 1,4 gigasampler/s og datarater opp til flere hundre Mbit/s. Med dette FPGA-designet som ...