• A Norwegian ZEB-definition embodied emission 

   Kristjansdottir, Torhildur; Fjeldheim, Henning; Selvig, Eivind; Risholt, Birgit Dagrun; Time, Berit; Georges, Laurent; Dokka, Tor Helge; Bourelle, Julien; Bohne, Rolf André; Cervenka, Zdena (ZEB Project report;17, Research report, 2014)
   This report deals with how to define what a Zero Emission Building (ZEB) is with explanation and analysis of different parameters related to embodied emissions of CO2 equivalents. The report can be used as a guidance tool ...
  • A zero emission concept analysis of a single family house: Part 2 sensitivity analysis 

   Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Fufa, Selamawit Mamo; Risholt, Birgit Dagrun; Good, Clara Stina (ZEB Project report;21, Research report, 2015)
   This report presents the results from a sensitivity analysis regarding the influence of using emission data from Norwegian EPD’s instead of the generic data from Ecoinvent, using different CO2eq-factors (for electricity ...
  • Energikonsepter for Ådland boligområde 

   Risholt, Birgit Dagrun; Thomsen, Judith; Kristjansdottir, Torhildur; Haase, Matthias; Lien, Kristian Myklebust; Dokka, Tor Helge (ZEB Project report;15, Research report, 2014)
   I ZEB, og som en del av arbeidspakke 5 "Konsepter og strategier for nullutslippsbygg", er det gjennomført en studie av to energikonsepter for boligområdet Ådland i Bergen. Ådland ligger ved Flesland, rett sør for Bergen ...
  • Energiplan - tre trinn for tre epoker : Systematisk energioppgradering av småhus - SEOPP 

   Skeie, Kristian Stenerud; Kleiven, Tommy; Lien, Anne Gunnarshaug; Risholt, Birgit Dagrun (SINTEF Fag;25, Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler trinnvis oppgradering av eneboliger fra seksti-, sytti- og åttitallet til dagens forskriftsnivå eller bedre. Med en trinnvis plan kan flere boligeiere se seg råd til oppgradering, og boligmassen ...
  • Feasibility Study of Novel Integrated Aerogel Solutions 

   Sletnes, Malin; Jelle, Bjørn Petter; Risholt, Birgit Dagrun (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The market share for fibre reinforced aerogel insulation materials is expected to increase as production costs are lowered, and in this context, the development of layered products with integrated aerogel is highly ...
  • Hygrothermal conditions in Cross Laminated Timber (CLT) dwellings 

   Tingstveit, Merethe Solvang; Nielsen, Henrik Kofoed; Risholt, Birgit Dagrun (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The use of CLT has been increasing the last decade, and a subsequently focus on documentation of the accompanying indoor climate and exposed wooden surfaces on human well-being. This study presents the results of a measurement ...
  • Ombruk av byggematerialer. Veileder for dokumentasjon av ytelser 

   Kron, Magnus; Plesser, Thale Sofie Wester; Risholt, Birgit Dagrun; Stråby, Karolina; Thunshelle, Kari (Others, 2022)
   Forord. Byggenæringen genererer mye avfall, og både rehabilitering og nybygging krever store mengder byggematerialer. I dag er byggematerialene stort sett nye og dessuten i høy grad lagd av jomfruelige råvarer. Ombruk ...
  • Ombruk av vinduer – muligheter og utfordringer 

   Moschetti, Roberta; Risholt, Birgit Dagrun; Skogstad, Hans Boye; Time, Berit (SINTEF Notat;47, Research report, 2022)
   Forord. Byggenæringen kaster i dag mye materialer som kan brukes på nytt. Dette notatet er et resultat av en innledende studie hvor muligheter og utfordringer for ombruk av vinduer ble undersøkt. Vi har også utarbeidet et ...
  • Retrofitting multifamily buildings with prefabricated modules – RETROKIT. Stakeholder needs and views 

   Kleiven, Tommy; Woods, Ruth; Risholt, Birgit Dagrun (SINTEF Fag;21, Research report, 2014)
   This report has been developed in RetroKit,a project where 11 countries collaborate in developing prefabricated solutionsfor retrofitting multifamily buildings from 1945 to 1980. This building type hasa huge energy-saving ...
  • Reuse of building materials. Guide to the documentation of performance 

   Kron, Magnus; Plesser, Thale Sofie Wester; Risholt, Birgit Dagrun; Stråby, Karolina; Thunshelle, Kari (Book, 2022)
   Preface. The construction industry generates a good deal of waste, and both rehabilitation and new construction require large quantities of building materials. At present, building materials in use are mostly new and also ...
  • Solar Shading in Low Energy Office Buildings - Design Strategy and User Perception 

   Grynning, Steinar; Lolli, Nicola; Wågø, Solvår Irene; Risholt, Birgit Dagrun (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The objective of this paper is to investigate the visual comfort and quality of daylight in modern office buildings in the Nordic climate. A study of various daylight-related aspects and qualities was carried out ...
  • Thermomur byggesystem. Brannsikkert og bærekraftig. Sluttrapport fra innovasjonsprosjekt 2020-2022 

   Haukø, Anne-Marit; Olsø, Brynhild Garberg; Lausselet, Carine; Larsen, Svein Tore; Lie, Tone-Cecilie; Rune, Eliassen; Olsen, Eivind; Risholt, Birgit Dagrun (SINTEF Community, Research report, 2023)
   Jackon har i samarbeid med Norgeshus, Solid Entreprenør og SINTEF utviklet løsninger for Thermomur byggesystem for bruk i boligbygninger i 4 etasjer. Løsningene som er utviklet er brannsikre, kostnadseffektive og bærekraftige. ...
  • Use of EPS formwork blocks in 4-storey apartment buildings. Risk- and vulnerability analysis 

   Haukø, Anne-Marit; Olsø, Brynhild Garberg; Risholt, Birgit Dagrun; Larsen, Svein Tore (Chapter; Peer reviewed, 2021)
   The purpose of this paper is to make a risk- and vulnerability analysis for the use of EPS formwork blocks in 4-storey apartment buildings. This abstract presents an ongoing study. EPS is defined as combustible insulation ...
  • Window with integrated solar collector : Climate resistance evaluation report 

   Risholt, Birgit Dagrun; Asphaug, Silje Kathrin; Busklein, Jan Ove; Uvsløkk, Sivert; Rognvik, Egil; Grynning, Steinar (ZEB Project report;26, Research report, 2015)
   The NorDan solar collector is a window/solar collector combination which can be mounted as a traditional window in the façade of a new building. The component is originally designed for new buildings, but the research and ...