• Analyse marint restråstoff 2019 

   Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn (SINTEF Ocean rapporter;2020:00904 A, Research report, 2020-09-30)
   Rapporten gir en oversikt over mengder restråstoff som oppstod fra norsk fiskeriog havbruksnæringen i 2019. Hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. Nytt for året ...
  • Analyse marint restråstoff 2020 

   Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn (SINTEF Ocean rapporter;2021:00633 A, Research report, 2021-06-15)
   Rapporten gir en oversikt over mengder restråstoff som oppstod fra norsk fiskeriog havbruksnæringen i 2020. Hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2020 oppstod ...
  • Analyse marint restråstoff 2021 

   Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn (SINTEF Ocean rapporter;2022:00501 A, Research report, 2022-06-15)
   Rapporten gir en oversikt over mengder restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2021. Hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2021 ...
  • Analyse marint restråstoff, 2013 Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge 

   Olafsen, Trude; Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn; Kosmo, Jan Petter (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26097, Research report, 2014-05-06)
   Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2013, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produkter. I 2013 oppstod det 867 ...
  • Analyse marint restråstoff, 2013 Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge 

   Olafsen, Trude; Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn; Kosmo, Jan Petter (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26097, Research report, 2014-05-06)
   Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2013, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produkter. I 2013 oppstod det 867 ...
  • Analyse marint restråstoff, 2014 Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge 

   Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn; Viken, Andreas (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26863, Research report, 2015-06-08)
   Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2014, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2014 ...
  • Analyse marint restråstoff, 2015 Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge 

   Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn; Marthinussen, Anders (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A 27704, Research report, 2016-05-30)
   Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2015, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2015 ...
  • Analyse marint restråstoff, 2016 - Tilgang og anvendelse av marint restråstoff i Norge 

   Richardsen, Roger; Nystøyl, Ragnar; Strandheim, Gunn; Marthinussen, Anders (SINTEF Ocean report;OC2017 A-095, Research report, 2017-06-15)
   Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2016, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2016 ...
  • Anløpsprognoser for fiskefartøy frem til 2060 

   Aarsæther, Karl Gunnar; Standal, Dag; Richardsen, Roger (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26774, Research report, 2015-01-26)
   Denne rapporten beskriver utviklingen i den norske fiskeflaten bade i form av teknisk utvikling i fartøy, hvordan rammebetingelsene og regulering har endret seg og også hvordan antall anløp har utviklet seg gjennom analyse ...
  • Betydningen av fiskeflåten - Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, tall fra 2014-2016 

   Richardsen, Roger; Sønvisen, Signe Annie; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt (SINTEF Ocean;OC2017 A-120, Research report, 2017-06-15)
   Fiskeflåten er utgangspunktet for all produksjon i den fiskeribaserte verdikjeden. Aktivitet genereres både bakover og framover i verdikjeden som en følge av virksomheten i fangstleddet. Analysene i denne rapporten ...
  • Betydningen av fiskeflåten. Analyse av fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping med data fra 2014. 

   Ratvik, Ingeborg; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt; Vik, Lars Harald; Richardsen, Roger (SINTEF rapport;A27818, Research report, 2016)
  • Betydningen av fiskeflåten. Analyse av fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping med data fra 2014. 

   Ratvik, Ingeborg; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt; Vik, Lars Harald; Richardsen, Roger (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27818, Research report, 2016)
   Fiskeflåten er utgangspunktet for all produksjon i den fiskeribaserte verdikjeden. Aktivitet genereres både bakover og framover i verdikjeden som en følge av virksomheten i fangstleddet. Analysene i denne rapporten får ...
  • Effekter av strukturering i norsk fiskerinæring 

   Standal, Dag; Ratvik, Ingeborg; Richardsen, Roger (SINTEF Fiskeri og havbruk;A27323, Research report, 2015-10-27)
   I både fiskeflåten og fiskeindustrien er det omfattende strukturendringer. Antall enheter er redusert. For fiskeflåten refererer dette til ulike strukturtiltak mens fiskeindustrien er deregulert samt at norsk kostnadsniva, ...
  • Employment in EU Fish Processing Industry based on Norwegian Seafood 

   Richardsen, Roger; Henriksen, Kristian (SINTEF Fiskeri og Havbruk rapport;A26219, Research report, 2014-07-03)
   The main objective of this report is to evaluate the employment effects inside EU based on supply of seafood products from Norway. Based on available statistical data we find that Norway accounts for approx. 10% of the ...
  • Ensilering av restråstoff fra hvitfiskflåten 

   Rindahl, Lasse; Richardsen, Roger; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A24644, Research report, 2013-08-19)
   I dette forprosjektet er det gjennomført vurderinger av mulighetene for ensilering av restråstoff i hvitfiskflåten. Det er gjort vurderinger av investeringskostnader, driftskostnader og prispotensial, logistikk og teknologiske ...
  • Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. En vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser 

   Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Brandvik, Ruth Kongsvik; Liabø, Lars; Viken, Andreas; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald (SINTEF Rapport;A26692, Research report, 2015)
   De samfunnsøkonomiske konsekvensene av fire ulike alternativer for forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i lakse- og ørretoppdrettsnæringen er analysert og vurdert. I tillegg til de tre alternativene som er presentert ...
  • Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. En vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser 

   Winther, Ulf; Richardsen, Roger; Brandvik, Ruth Kongsvik; Liabø, Lars; Viken, Andreas; Bull-Berg, Heidi; Vik, Lars Harald (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26692, Research report, 2015-02-06)
   De samfunnsøkonomiske konsekvensene av fire ulike alternativer for forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i lakse- og ørretoppdrettsnæringen er analysert og vurdert. I tillegg til de tre alternativene som er presentert ...
  • Gonadeutvikling hos Norsk vårgytende (NVG) sild. Bestemmelse av gonadeutvikling, innhold av slo og filetutbytte gjennom sesongen. 

   Carvajal, Ana Karina; Toldnes, Bendik; Richardsen, Roger (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A24342, Research report, 2013-04-30)
   Rapporten omfatter resultatene fra prosjektet "Gonadeutvikling hos Norsk vårgytende (NVG) sild. Formålet med prosjektet har hovedsakelig vært å undersøke om det er ulikt gonadeutvikling hos hunn- og hannsild gjennom sesongen. ...
  • Havnæringene i nord. Næringsutvikling og verdiskaping frem mot 2040 

   Breimo, Gorm; Leitet, Maria; Høyli, Randulf; Myhre, Magnus Stoud; Richardsen, Roger (SINTEF rapport;2018:01146, Research report, 2018)
   Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot ...
  • Marin ingrediensindustri 2007-2009 

   Richardsen, Roger; Olafsen, Trude (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A17834, Research report, 2011-02-14)
   Den marine ingrediensindustrien i Norge er i ferd med å vokse seg stor. Vi snakker om ca. 50 bedrifter som i 2009 omsatte for 4,2 milliarder kroner. I alt er det investert mellom 15-20 milliarder kroner for å komme dit man ...