• Development and assessment of novel technologies improving the fishing operation and on board processing with respect to environmental impact and fish quality (DANTEQ) 

   Aursand, Ida Grong; Digre, Hanne; Ladstein, Jarle; Kyllingstad, Lars Tandle; Erikson, Ulf Gøran; Tveit, Guro Møen; Backi, Christoph Josef; Reite, Karl Johan (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A27309, Research report, 2015)
   This is a final report of the project DANTEQ (2010-2015). Through this project new competence and new methods for optimal handling of whitefish onboard with respect to raw material quality and energy efficiency have been ...
  • lmproVEDO åpen rapport - Åpne resultater fra KMB-prosjektet lmproVEDO 

   Reite, Karl Johan; Ladstein, Jarle; Kyllingstad, Lars Tandle (SINTEF Fiskeri og Havbruk reports;A27720, Research report, 2016-06-24)
   Prosjektet lmproVEDO har hatt som hovedmål å utvikle metoder og verktøy for å redusere energibruken i den norske skipsflåten. Prosjektet har utviklet metoder og verktøy som fokuserer på både drift og design. Resultatene ...
  • Project MultiSEPT - Development of multirig semi-pelagic trawling 

   Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Gjøsund, Svein Helge; Jensen, Jørgen Haavind; Rindahl, Lasse; Vollstad, Jørgen; Reite, Karl Johan (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A25817, Research report, 2014-01-09)
   In 2013, new knowledge on semi-pelagic trawling has been created in MultiSEPT project. The achievements in the project have been possible because of extensive cooperation between the scientific and industrial partners. ...
  • PurSense - Operasjonell beslutningsstøtte for ringnotfartøy 

   Reite, Karl Johan (SINTEF Ocean reports;OC2017 A-139, Research report, 2017-07-03)
   Moderne ringnotfartøy kan ha komplekse energi- og propulsjonssystem. Dette gir mulighet for å spare drivstoff, men det kan ofte være vanskelig å vite hvilke valg som gir det laveste oljeforbruket. De fire ringnotrederiene ...
  • Ringnotflåtens behov og krav til en trenings- og opplæringssimulator - SeineSim forprosjekt 

   Reite, Karl Johan (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A27747, Research report, 2016-06-22)
   Dette prosjektet har hatt som målsetning å utrede ringnotflåtens behov for og krav til en trenings- og opplæringssimulator. For å oppfylle målsetningen, er prosjektet til en stor grad basert på å undersøke hva redere og ...