• Sikkerhetsstyring i fiskeoppdrett. En spørreskjemaundersøkelse blant ledelse og stabspersonell 

   Kongsvik, Trond; Holmen, Ingunn Marie; Rasmussen, Martin; Størkersen, Kristine Vedal; Thorvaldsen, Trine (Research report, 2018-01)
   Denne rapporten beskriver resultater fra en spørreskjemaundersøkelse om sikkerhetsstyring i oppdrettsnæringen. Ledelse og stabspersonell har vurdert sikkerhetsforhold som kan påvirkes av ledelsen, som opplæring, tilsyn, ...
  • The Petro-HRA Guideline 

   Bye, Andreas; Laumann, Karin; Taylor, Claire; Rasmussen, Martin; Øie, Sondre; van de Merwe, Koen; Øien, Knut; Boring, Ronald; Paltrinieri, Nicola; Wærø, Irene; Massaiu, Salvatore; Gould, Kristian (Research report, 2017)
   The Petro-HRA method has been developed in an R&D project called “Analysis of human actions as barriers in major accidents in the petroleum industry, applicability of human reliability analysis methods”, Project no. ...