• Potentials for emission reduction and value creation in the rehabilitation of existing building stock using input-output analysis 

   Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Given that most of the world’s building stock for the next 30 years already exists today, renovation of existing buildings and infrastructure represent an important pathway towards a more sustainable future. The aim of ...
  • Scenario implementation and impact indicator calculation in dynamic input-output modeling 

   Geldermann, Megan; Lindgren, Jørgen; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Werner, Adrian Tobias (Research report, 2022)
   Input-output modeling allows to study the possible impacts to environmental and socioeconomic areas from decisions surrounding sustainability and business competitiveness. By way of two case studies, this report identifies ...
  • Studie av potensialet for verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak.Utvalgte tiltak og case. 

   Nørstebø, Vibeke Stærkebye; Wiebe, Kirsten Svenja; Andersen, Tina; Grytli, Tuva; Johansen, Ulf; Rocha Aponte, Fabian; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Jahren, Susie (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
   Sirkulærøkonomi handler om å utnytte ressursene våre best mulig. Det sikrer bærekraft og verdiskaping på både kort og lang sikt. Sirkulærøkonomien prøver å lukke materialsløyfene for å hindre at mulige ressurser går tapt. ...
  • Veikart for energi i Norge mot 2050 

   Schäffer, Linn Emelie; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Damman, Sigrid; Espegren, Kari Aamodt; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Sandberg, Eli; Johansen, Ulf; Seljom, Pernille Merethe Sire; Tomasgard, Asgeir (SINTEF Rapport;, Research report, 2020)
   For at Norge skal nå klimamålene i 2050 konkluderer dette veikartet med at: Tilgang på fornybar kraft, hydrogen og biodrivstoff er en forutsetning for å kunne avkarbonisere transport- og industrisektoren. Samtidig utgjør ...