• Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 2. utgave 

   Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Myklebust, Thor; Thomassen, Magnus; Tolchard, Julian R; Hovland, Jon; Thomassen, Tonje; Wittgens, Bernd; Bustad, Joakim; Landmark, Andreas; Tschentscher, Roman; Hansen, Olav (SINTEF rapport;2019:00997, Research report, 2019-09-30)
   SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet ...
  • Automation and autonomous systems: Human-centred design in drilling and wells 

   Johnsen, Stig Ole; Holen, Siri Mariane; Aalberg, Asbjørn Lein; Bjørkevoll, Knut Steinar; Evjemo, Tor Erik; Johansen, Gorm Idar; Myklebust, Thor; Okstad, Eivind Halvard; Pavlov, Alexey; Porathe, Thomas (SINTEF Rapport;2020:01442, Research report, 2021)
   This report is based on an assignment commissioned by the Petroleum Safety Authority Norway (PSA) with the theme of human-centred design and human-machine interfaces in the development and implementation of autonomous ...
  • Bærekraftig luftfart. Testarena i Midt-Skandinavia. Oppfølging av mulighetsstudie for Sundsvall, Ostersund og Trondheim (SØT) 

   Bakken, Trond; Iversen, Tor 0.; Kvamstad-Lervold, Beate; Myklebust, Thor (SINTEF Rapport;2018:01003 A, Research report, 2018-10-11)
   Commutator og SINTEF fikk i juni 2018 i oppdrag av SØT-samarbeidet å følge opp noen av konklusjonene i en forenklet mulighetsstudie Commutator leverte i 2017. SØTsamarbeidet er et regionalt samarbeid på tvers av landegrensen ...
  • Bærekraftig luftfart. Testarena i Midt-Skandinavia. Oppfølging av mulighetsstudie for Sundsvall, Ostersund og Trondheim (SØT) 

   Bakken, Trond; Iversen, Tor 0.; Kvamstad-Lervold, Beate; Myklebust, Thor (SINTEF Rapport;, Research report, 2018)
   Commutator og SINTEF fikk i juni 2018 i oppdrag av SØT-samarbeidet å følge opp noen av konklusjonene i en forenklet mulighetsstudie Commutator leverte i 2017. SØTsamarbeidet er et regionalt samarbeid på tvers av landegrensen ...
  • Data Safety, Sources, and Data Flow in the Offshore Industry 

   Myklebust, Thor; Onshus, Tor Engebret; Lindskog, Stefan; Ottermo, Maria Vatshaug; Bodsberg, Lars (Chapter; Peer reviewed, 2021)
   Digitization may provide increased access to and more efficient use of real-time and historical data, internally as well as externally in an organization. However, when information from industrial control systems (ICS) ...
  • Datakvalitet ved digitalisering i petroleumssektoren 

   Myklebust, Thor; Onshus, Tor; Lindskog, Stefan; Ottermo, Maria Vatshaug; Lundteigen, Mary Ann (SINTEF Rapport;2021:00053, Research report, 2021)
   Formålet med denne rapporten er å undersøke hvilke datakilder og data som benyttes i industrielle IKT-systemer og hvordan data behandles og prosesseres før de gjøres tilgjengelig i kontornettet. Styrker og sårbarheter ...
  • Hazards and Risks of Automated Passenger Ferry Operations in Norway 

   Johnsen, Stig Ole; Thieme, Christoph Alexander; Myklebust, Thor; Holte, Even Ambros; Fjørtoft, Kay Endre; Rødseth, Ørnulf Jan (Chapter, 2022)
   This paper describes the hazards and mitigation of risks for operating automated ferries in sheltered waters in Norway. Two cases have been explored, one with max 25Pax (persons on board) close to shore, and another involving ...
  • Implications of Cyber Security to Safety Approval in Railway 

   Okstad, Eivind Halvard; Bains, Robert; Myklebust, Thor; Jaatun, Martin Gilje (Chapter; Peer reviewed, 2021)
   The railway domain has a justifiable preoccupation with safety, but less of a focus on cyber security. This could result in the risk of cyber security flaws in current railway systems being unacceptably high. However, in ...
  • Implications of Cyber Security to Safety Approval in Railway 

   Okstad, Eivind Halvard; Bains, Robert; Myklebust, Thor; Jaatun, Martin Gilje (Chapter, 2021)
   The railway domain has a justifiable preoccupation with safety, but less of a focus on cyber security. This could result in the risk of cyber security flaws in current railway systems being unacceptably high. However, in ...
  • Premisser for digitalisering og integrasjon IT-OT 

   Hanssen, Geir Kjetil; Onshus, Tor; JAATUN, Martin Gilje; Myklebust, Thor; Ottermo, Maria Vatshaug; Lundteigen, Mary Ann (SINTEF Rapport;2021:00057, Research report, 2021)
   Formålet med denne rapporten er å gi næringen økt forståelse av pågående digitalisering, status og utfordringer, og hvordan denne utviklingen bør styres videre. Denne rapporten er en av seks SINTEF-rapporter fra prosjektet: ...
  • Regulering av IKT-sikkerhet i petroleumssektoren 

   Øien, Knut; Bodsberg, Lars; JAATUN, Martin Gilje; Myklebust, Thor; Onshus, Tor (SINTEF Rapport;2021:00054, Research report, 2021)
   Formålet med denne rapporten er å klargjøre hvordan beskyttelse av informasjons‐ og kommunikasjonsteknologi (IKT‐sikkerhet) i petroleumsindustrien blir regulert i gjeldende regelverk og belyse forventninger fra ...
  • Remote and agile improvement of industrial control and safety systems processes 

   Myklebust, Thor; Lundteigen, Mary Ann; Bodsberg, Lars; Hanssen, Geir Kjetil (Chapter; Peer reviewed, 2020)
   Digitalization and remote operations introduce new possibilities for continuous and agile improvements of products in operation by exploiting inherent possibilities in software which is easily changeable and deployable. ...
  • Safety and Human Dependability in seaborne autonomous vessels 

   Thieme, Christoph Alexander; Johnsen, Stig Ole; Myklebust, Thor (Chapter, 2023)
   Highly automated and autonomous seaborne vessels (ASV) are developed to improve environmental impact and transport of goods and people. ASV are expected to be remotely supervised, to fulfil legal requirements and assure ...
  • Security and Independence of Process Safety and Control Systems in the Petroleum Industry 

   Onshus, Tor Engebret; Bodsberg, Lars; Hauge, Stein; Jaatun, Martin Gilje; Lundteigen, Mary Ann; Myklebust, Thor; Ottermo, Maria Vatshaug; Petersen, Stig; Wille, Egil (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The developments of reduced manning on offshore facilities and increased information transfer from offshore to land continue and may also be a prerequisite for the future survival of the oil and gas industry. A general ...
  • System Verification, Processes and Testing 

   Perez, Tristan; Morozov, Andrey; Rokseth, Børge; Glomsrud, Jon Arne; Luckuck, Matthew; Myklebust, Thor; Torben, Tobias Valentin Rye; Yang, Xue (Proceedings of the First International Workshop on Autonomous Systems Safety;, Chapter, 2019)
  • Teknologitrender som påvirker transportsektoren 

   Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard (SINTEF Rapport;2017:00303, Research report, 2017-09-18)
   SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender ...
  • Teknologitrender som påvirker transportsektoren 

   Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender ...
  • Trends in Agile Development of Safety-Critical Software: A Summary of the 3d International Workshop on Agile Development of Safety-Critical Software (ASCS 2017) 

   Hanssen, Geir Kjetil; Myklebust, Thor; Johnsen, Stig Ole; Doss, Osama (Chapter, 2017)
   Agile development of safety-critical software has evolved from an early conceptual idea to, presently, an approach that is gaining uptake in the industry. As we now get more and more experience we also discover new challenges ...
  • Årsrapport for 2010, Senter for Jernbanesertifisering 

   Lyngby, Narve; Myklebust, Thor (Research report, 2011)
   Denne rapporten beskriver SINTEF sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2010.SINTEF Senter for Jernbanesertifisering – SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NB) under EU direktiv 96/48/EC ...
  • Årsrapport for 2011 - Senter for jernbanesertifisering 

   de Miguel, Rodrigo; Myklebust, Thor (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
   Denne rapporten beskriver SINTEF sin virksomhet som teknisk kontrollorgan for 2011.SINTEF Senter for Jernbanesertifisering – SJS ble 16. desember 2003 teknisk kontrollorgan (Notified Body - NB) under EU direktiv 96/48/EC ...