• Agile Digital Transformation: A Case Study of Interdependencies 

   Mikalsen, Marius; Moe, Nils Brede; Stray, Viktoria; Nyrud, Helga (Chapter; Peer reviewed, 2018)
   Current digital transformation moves information systems development into larger transformation programs with higher strategic significance and increased complexity in organization. Agile and BizDev are among the practical ...
  • Anskaffelse og implementering av elektroniske dørlåser som velferdsteknologi 

   Farshchian, Babak A.; Mikalsen, Marius; Dahl, Yngve (Research report, 2016)
   Elektroniske dørlåser (e-lås) kan brukes til å potensielt effektivisere arbeidet til omsorgs-personell i kommuner når de besøker mottakere av velferdstjenester hjemme. En av fordelene med slike installasjoner er at de kan ...
  • Data Handling in Knowledge Infrastructures: A Case Study from Oil Exploration 

   Mikalsen, Marius; Monteiro, Eric (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Offshore oil exploration is concerned with subsea geological reservoirs that are numerous kilometers below the seabed. These reservoirs are knowable only through a knowledge infrastructure of interconnected technologies ...
  • Digitale plattformer for deling av informasjon om tilrettelagte fritidsaktiviteter 

   Farshchian, Babak A.; Mikalsen, Marius (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
   Prosjektet Ung IT handler om digitale løsninger som kan øke deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet ser spesielt på mulighetene til en selvorganiserende digital plattform for ...
  • An Empirical Investigation of Pull Requests in Partially Distributed BizDevOps Teams 

   Stray, Viktoria; Moe, Nils Brede; Mikalsen, Marius; Hagen, Elin (Chapter; Peer reviewed, 2021)
   In globally distributed projects, virtual teams are often partially dispersed. One common setup occurs when several members from one company work with a large outsourcing vendor based in another country. Further, the ...
  • From Episodes to Continuity of Care: a Study of a Call Center for Supporting Independent Living 

   Farshchian, Babak A.; Vilarinho, Thomas; Mikalsen, Marius (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Call centers are a central coordination hub for remote health services and telemedicine. Recently, also telecare providers use call centers to support the remote care of seniors living independently. Although we know that ...
  • Infrastructuring as ambiguous repair: a case study of a surveillance infrastructure project 

   Mikalsen, Marius; Farshchian, Babak A.; Dahl, Yngve (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Health and welfare organisations are under increased scrutiny regarding their ability to make innovations in and increase the productivity of their services by digitising and automating them. Our empirical case study focuses ...
  • Large-Scale Agile Transformation: A Case Study of Transforming Business, Development and Operations 

   Moe, Nils Brede; Mikalsen, Marius (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Today, product development organizations are adopting agile methods in units outside the software development unit, such as in sales, market, legal, operations working with the customer. This broader adoption of agile ...
  • Learning in the Large - An Exploratory Study of Retrospectives in Large-Scale Agile Development 

   Dingsøyr, Torgeir; Mikalsen, Marius; Solem, Anniken; Vestues, Kathrine (Chapter, 2018)
   Many see retrospectives as the most important practice of agile software development. Previous studies of retrospectives have focused on pro- cess and outcome at team level. In this article, we study how a large-scale agile ...
  • Oversikt over empirisk data som viser eksisterende systemer for brukermedvirkning innen vekst/attføring 

   Wienhofen, Leendert Wilhelmus Marinus; Mikalsen, Marius (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
   Rapporten presenterer utfallet av et litteratursøk som har som formål å vise en strukturert oversikt over empirisk data som viser eksisterende systemer for brukermedvirkning innen vekst/attføringsbransjen, hva som har ...
  • Platform-Supported Cooperative Work 

   Farshchian, Babak A.; Grisot, Miria; Hochwarter, Stefan; Islind, Anna Sigridur; Mikalsen, Marius; Parmiggiani, Elena; Vassilakopoulou, Polyxeni (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Platformization is transforming the way work is organized in a variety of businesses. The CSCW literature contains substantial amount of research on platforms, but this research to date has mainly been focusing on two-sided ...
  • Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer 

   Aspnes, Espen; Ausen, Dag; Høyland, Karin; Mikalsen, Marius; Steen-Hansen, Anne Elise; Storesund, Karolina; Schjølberg, Ingrid; Svagård, Ingrid Storruste; Walderhaug, Ståle (Research report, 2012)
   Målsettingen med denne rapporten er å belyse og diskutere muligheter og utfordringer med implementering av velferdsteknologi knyttet til boligløsninger og det å klare seg godt i egen bolig. Utvikling og implementering av ...