• The challenge of a real, complex hybrid project 

   Nøvik, Hanne; Krogh, Espen; Stokke, Maria Kristina; Marstein, Erik Stensrud; Kong, Jiehong; Ramos, Daryl Homer (Chapter, 2023)
   This paper explores the implementation process of a hybrid power plant project (HyPP) in the Philippines' deregulated and complex energy market. SN Aboitiz Power (SNAP) owns and operates the Magat HyPP which involves ...
  • Innovasjonsarbeid i FME-ene, mars 2020 

   Gustavsen, Arild; Kvellheim, Ann Kristin; Medbø, Eirik Gjelsvik; Tomasgard, Asgeir; Coldevin, Grete Håkonsen; Kjølle, Gerd Hovin; Bergmann-Paulsen, Jonas; Brende, Hege; Claussen, Ingrid Camilla; Røkke, Petter Egil; Størset, Sigmund Østtveit; Mølnvik, Mona J.; Haug, Halvard; Marstein, Erik Stensrud (ZEN Memo;23, Research report, 2020)
   Fra innledningen. FME ZEN er et senter for miljøvennlig energi som skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullut-slippssamfunnet kan realiseres. FME ZEN skal vare i åtte ...
  • Studying light-induced degradation by lifetime decay analysis: Excellent fit to solution of simple second-order rate equation 

   Nærland, Tine Uberg; Haug, Halvard; Angelskår, Hallvard; Søndenå, Rune; Marstein, Erik Stensrud; Arnberg, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Twenty different boron-doped Czochralski silicon materials have been analyzed for light-induced degradation. The carrier lifetime degradation was monitored by an automated quasi-steady-state photoconductance setup with an ...