• Cube – Regional persontransportmodell versjon 4.4 

   Tørset, Trude; Malmin, Olav Kåre; Flaata, Ellen Heffer; Hjelkrem, Odd Andre (SINTEF;2021:01297, Research report, 2022)
   Denne rapporten beskriver persontransportmodellen Cube/RTM versjon 4.4. Rapporten er ment som en overordnet beskrivelse av modellen med prinsippbeskrivelse av de ulike mekanismene i modellen. Rapporten er delt inn i ...
  • Energikart. Et verktøy for å beregne, visualisere og analysere energibruk i transportsektoren i Norge 

   Hjelkrem, Odd Andre; Rennemo, Ola Martin; Dahl, Erlend; Malmin, Olav Kåre; Babri, Sahar; Karlsson, Hampus (SINTEF;2021:00827, Research report, 2022)
   Denne rapporten er en dokumentasjon av arbeidet som er gjort i forbindelse med å etablere energikart for Norge, som vist på http://mobilitet.sintef.no/energikart/. Energikartet inneholder en grafisk fremstilling av ...
  • Jernbane i transportanalyser 

   Meland, Solveig; Malmin, Olav Kåre (SINTEF Rapport;A22375, Research report, 2012)
   Oppdragsgiver: NSB
  • Kjøretøybasert beregning av fart, energi og utslipp 

   Hjelkrem, Odd Andre; Arnesen, Petter; Rennemo, Ola Martin; Dahl, Erlend; Thorenfeldt, Unn Karin; Kroksæter, Anders; Kristensen, Terje; Malmin, Olav Kåre (SINTEF Rapport;2017:00031, Research report, 2017)
  • Mer presis modellering av gåing og grunnkretsinterne reiser i RTM 

   Malmin, Olav Kåre; Arnesen, Petter; Frøyen, Yngve Karl (SINTEF Rapport;A27631, Research report, 2016)
  • Regional transportmodell for Delområder. Brukerveiledning til applikasjon 

   Tørset, Trude; Malmin, Olav Kåre; Ness, Snorre; Levin, Tomas (SINTEF rapport;A4961, Research report, 2008)
   Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • TASS5 for Trondheim 

   Meland, Solveig; Skjetne, Eirik; Tørset, Trude; Malmin, Olav Kåre (SINTEF rapport;A05100, Research report, 2006)
   Denne rapporten inneholder dokumentasjon av TASS versjon 5 for Trondheim. Den nye versjonen av modellen representerer en oppgradering av tidligere transportmodell, TASS versjon 4. Endringen består i at vesentlige deler av ...