• Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks erfaringer 

      Ådnanes, Marian; Høiseth, Juni Raak; Magnussen, Marit; Thaulow, Kristin; Kaspersen, Silje Lill (SINTEF rapport;2021:00090, Research report, 2021)
      Dette er rapport 2 i evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus, som ble innført i januar 2019. Første rapport tok i hovedsak for seg fagfolk i spesialisthelsetjenesten sine erfaringer ...