• Alternative materialer til plast brukt i snurrevadtau og trålmatter 

   Alvestad, Anja Helene; Grimaldo, Eduardo; Lilleng, Grethe; Syversen, Tore; Vollstad, Jørgen; Johnsen, Hilde Rødås (SINTEF Ocean rapporter;2023:01024 A, Research report, 2023-10-30)
   Dette prosjektet studerte ulike løsninger for å redusere effekten av slitasje fra fossilbasert, ikke-nedbrytbare plastmaterialer som brukes i snurrevad og trålmatter. Prosjektet testet ulike natur-, syntetiske og biologisk ...
  • Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk 

   Hilmarsen, Øyvind; Broch, Ole Jacob; Uglem, Ingebrigt; Chauton, Matilde Skogen; Järnegren, Johanna; Bloecher, Nina; Ellingsen, Ingrid H.; Evjemo, Jan Ove; Hovland, Jon; Goddek, Simon; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Lilleng, Grethe (SINTEF rapporter;2020:01383, Research report, 2020)
   Dette er hovedrapport for prosjektet "Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organiskmateriale og næringssalter fra havbruk" finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens ...
  • Microplastics Derived from Commercial Fishing Activities 

   Syversen, Tore; Lilleng, Grethe (Chapter, 2023)
   Ordinary fishing activity is a source of microplastics to the sea that is often overlooked and scarcely reported in the literature. In this paper, we estimate the number of microplastics in the ocean that originates from ...
  • Oceanic plastic pollution caused by Danish seine fishing in Norway 

   Syversen, Tore; Lilleng, Grethe; Vollstad, Jørgen; Bård, Hanssen; Sønvisen, Signe Annie (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Wear and tear on fishing gear is a sparsely investigated source of microplastic pollution in the sea. In Norway, Danish seine ropes and trawls are the fishing gears that contribute most to this pollution. The main reason ...
  • Sjømatnæringen og Covid-19 - Tiltak, strategier, muligheter og utfordringer 

   Lilleng, Grethe; Thorvaldsen, Trine; Størkersen, Kristine Vedal; Myhre, Magnus Stoud; Misund, Andreas Ugelvik (SINTEF Ocean rapporter;2023:00608 A, Research report, 2023-05-24)
   I mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) at Covid-19 var en pandemi og den norske regjeringen innførte en nasjonal nedstenging av samfunnet. Denne rapporten presenterer en studie av konsekvenser av korona for ...
  • Slitasje på redskap - Kvantisering av slitasje fra ulike redskapstyper 

   Syversen, Tore; Vollstad, Jørgen; Lilleng, Grethe; Hanssen, Bård Johan (SINTEF rapport;2020:01296 A, Research report, 2020-12-04)
   Normal bruk av fiskeredskap er en av årsakene til at plast tilføres havet. Denne rapporten ser på slitasje fra fiskeredskap under normal bruk fra den norske fiskeflåten, både årsaker til slitasje og estimerer hvor store ...
  • Slitasje på redskap - Kvantisering av slitasje fra ulike redskapstyper 

   Syversen, Tore; Vollstad, Jørgen; Lilleng, Grethe; Hanssen, Bård Johan (SINTEF Rapport;2020:01296, Research report, 2020)
   Normal bruk av fiskeredskap er en av årsakene til at plast tilføres havet. Denne rapporten ser på slitasje fra fiskeredskap under normal bruk fra den norske fiskeflåten, både årsaker til slitasje og estimerer hvor store ...