• Comparing Model Projections with Reality: Experiences from Modelling Building Stock Energy Use in Norway 

   Lien, Synne Krekling; Sandberg, Nina Holck; Lindberg, Karen Byskov; Rosenberg, Eva; Seljom, Pernille Merethe Sire; Sartori, Igor (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Projections of future energy use in buildings are a crucial tool in the tracking and attainment of political targets for energy efficiency and climate gas mitigation. In this article, a new methodology for projecting both ...
  • Development and testing of load flexibility KPIs in the ZEN definition 

   Sartori, Igor; Lien, Synne Krekling; Bagle, Marius; Walnum, Harald Taxt; Manrique Delgado, Benjamin (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This paper discusses the flexibility KPIs proposed in the context of the Zero Emission Neighborhood (ZEN) definition for characterizing how a building or neighborhood exchanges energy with the surrounding energy system and ...
  • Domestic hot water decomposition from measured total heat load in Norwegian buildings 

   Lien, Synne Krekling; Ivanko, Dmytro; Sartori, Igor (SINTEF Proceedings;5, Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2020)
   In Nordic climates, the energy use in buildings is dominated by space heating (SH) and domestic hot water (DHW). Heat load measurements with hourly resolution from smart meters are now becoming the standard. However, in ...
  • Energy and Power in Ydalir. Testing of Key Performance Indicators for energy and power in a ZEN pilot during the planning phase 

   Lien, Synne Krekling; Venås, Christoffer (ZEN Report;20, Research report, 2020)
   Beregning av nøkkelindikatorer for energi og effekt i Ydalir Ydalir er et pilotområde i FME-ZEN. Området ligger nordøst for sentrum i Elverum. Høsten 2019 åpnet ny barneskole og barnehage i området, og det er i de kommende ...
  • Energy and Power: Essential Key Performance Indicators for Zero Emisson Neighbourhoods An Analysis Of 6 Pilot Areas 

   Lien, Synne Krekling; Andersen, Kamilla Heimar; Bottolfsen, Hanne Liland; Lolli, Nicola; Sartori, Igor; Sørensen, Åse Lekang; Clauß, John (ZEN Report;36, Research report, 2021)
   The development of the definition, assessment criteria and key performance indicators of Zero Emission Neighbourhoods (ZEN), is an ongoing process that will last throughout the program period of FME ZEN. This work will ...
  • Energy efficiency and conservation - Nordic Energy Outlooks - Final report WP3 

   Andersson, Leif Erik; Andersen, Kristoffer Steen; Haaskjold, Kristina; Johansson, Sara; Kannan, Shravan Kumar Pinayur; Lien, Synne Krekling; Qiu, Kang; Martin, Viktoria; Mata, Érika; Olkkonen, Ville; Pinel, Dimitri; Sandvall, Akram; Wisell, Tomas; Särnbratt, Mirjam; Manrique Delgado, Benjamin (Research report, 2023)
  • Flexbuild Annual Report 2. Technical report with results analysis 

   Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Bagle, Marius; Sandberg, Nina Holck; Lien, Synne Krekling; Haugen, Mari; Seljom, Pernille Merethe Sire; Rosenberg, Eva; Kvalbein, Lisa; Pedrero Alonso, Raquel; Ahang, Mohammadreza; Del Granado, Pedro Crespo; Tomasgard, Asgeir; Palmer, Jaume; Kloppenborg, Jan; Madsen, Henrik (SINTEF Fag;87, Research report, 2022)
   Dette er den andre årsrapporten fra Flexbuild-prosjektet og oppsummerer hovedfunnene fra forskningsarbeidet som ble gjort i prosjektets andre år. Potensial for småskala fjernvarme og storskala fjernvarme (kapittel 2) For ...
  • Geo-referenced building stock analysis as a basis for local-level energy and climate mitigation strategies 

   Lausselet, Carine; Rokseth, Lillian Sve; Lien, Synne Krekling; Bergsdal, Håvard; Tønnesen, J.; Brattebø, Helge; Sandberg, Nina Holck (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   A geo-referenced building stock model was used to analyse the energy and climate performance of the Knowledge Axis in Trondheim, Norway, by 2050. Strategies for energy upgrades, construction of more energy-efficient new ...
  • Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) 

   Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng (ZEN Report;28, Research report, 2020)
   Forord. Forskning og innovasjon er grunnpilaren i vår visjon om å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Innovasjonskomiteen skal bistå senterledelsen i dette arbeidet gjennom å etablere gode innovasjonsprosesser ...
  • Mål om 10 TWh energisparing i bygningsmassen: Hvordan ligger vi an og hva er potensialet? 

   Sandberg, Nina Holck; Lien, Synne Krekling; Lindberg, Karen Byskov; Sartori, Igor (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Boliger og næringsbygg står for mer enn halvparten av elektrisitetsbruken i Norge. Energieffektivisering av bygningsmassen kan redusere energibruk og utslipp og samtidig frigjøre elektrisitet til transport og andre sektorer. ...
  • Nullutslippsnabolag i smarte byer: Definisjon, vurderingskriterier og nøkkelindikatorer: Versjon 3.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Baer, Daniela; Cheng, Caroline Y; Truloff, Shannon; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;38, Research report, 2022)
   Denne rapporten beskriver definisjonen, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i forskningssenteret for nullutslippsområde i smarte byer (ZEN senteret). Denne tredje utgaven av ZEN-definisjonen bygger på ...
  • Nullutslippsområde i smarte byer. Definisjon, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier: Versjon 4.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Cheng, Caroline Y; Brattebø, Helge; Thiis, Thomas Kringlebotn (ZEN Report;46, Research report, 2022)
   Denne rapporten beskriver definisjoner, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN-senteret). Versjon 4.0 bygger på tidligere versjoner av ...
  • Potensial- og barrierestudie. Energitjenester i næringsbygg 

   Fjellheim, Kristin; Lien, Synne Krekling; Walnum, Harald Taxt; Sandberg, Nina Holck; Cheng, Caroline Y; Fjellheim, Øystein (SINTEF rapport, Research report, 2021)
   Energibruk i næringsbygg unntatt industribygg utgjør 14 % (31 TWh i 2019) av total energibruk i Fastlands-Norge, og redusert energibruk i bygningsmassen er viktig i utviklingen av framtidens energisystem og for å frigjøre ...
  • ZEN Case Study. End User Flexibility Potential in the Service Sector 

   Lien, Synne Krekling; Ahang, M.; Lindberg, Karen Byskov; Fjellheim, Øystein (ZEN Report;27, Research report, 2020)
   The electricity grid is designed to handle peaks in electricity consumption and is usually dimensioned to handle peak loads at the coldest hours of the year. Over the years to come, investment plans in the Norwegian ...
  • The ZEN Definition – A Guideline for the ZEN Pilot Aareas. Version 3.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;44, Research report, 2022)
   This third version of the ZEN definition guideline report builds upon version 1.0 and 2.0 of the ZEN definition guideline reports and series of ZEN definition reports. This report gives further details on the ZEN KPI tool ...
  • The Zen Definition – A Guideline for the Zen Pilot Areas. Version 2.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille Margaux L.; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;40, Research report, 2022)
   This second version (V2.0) of the ZEN definition guideline report builds upon version V1.0 of the ZEN definition guideline and series of ZEN definition reports. The ZEN categories for GHG emissions, energy, and power have ...
  • ZEN-definisjonen – En veileder for ZEN-pilotområder. Versjon 3.0. norsk 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Homaei, Shabnam; Lien, Synne Krekling; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Fufa, Selamawit Mamo; Baer, Daniela; Sartori, Igor; Nordström, Tobias; Meland, Solveig; Cheng, Caroline Y; Thomsen, Judith (ZEN Report;44N, Research report, 2022)
   Denne tredje utgaven av ZEN-definisjonsveilederen bygger på versjon 1.0 og 2.0 av ZEN-definisjonsveilederne og ZEN-definisjonsrapporter. Denne rapporten presenterer ZEN KPI-verktøyet i mer detalj og gir mer informasjon om ...
  • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 2.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fufa, Selamawit Mamo; Fjellheim, Kristin; Lien, Synne Krekling; Krogstie, John; Ahlers, Dirk; Wyckmans, Annemie; Driscoll, Patrick Arthur; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;32, Research report, 2021)
   This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This second version of the ZEN ...
  • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Definition, key performance indicators and assessment criteria: Version 3.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Baer, Daniela; Cheng, Caroline Y; Truloff, Shannon; Brattebø, Helge; Gustavsen, Arild (ZEN Report;39, Research report, 2022)
   This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN Research Centre). This third version of the ZEN ...
  • Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities. Definition, Key Performance Indicators and Assessment Criteria: Version 4.0 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Fjellheim, Kristin; Vandervaeren, Camille; Lien, Synne Krekling; Meland, Solveig; Nordström, Tobias; Cheng, Caroline Y; Brattebø, Helge; Thiis, Thomas Kringlebotn (ZEN Report;45, Research report, 2022)
   This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This fourth version of the ZEN ...