• A zero emission concept analysis of a single family house 

   Dokka, Tor Helge; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Georges, Laurent; Mellegård, Sofie Elisabet; Time, Berit; Haase, Matthias; Maltha, Mette Maren; Lien, Anne Gunnarshaug (ZEB Project report;9, Research report, 2013)
   The main aim of the work has been to do modeling and calculations of the energy use, embodied emission and the total CO2-emission for a typical Norwegian residential building. By doing this we try to reveal and study the ...
  • Analysing energy upgrading projects of single-family houses towards a Norwegian nZEB level 

   Moschetti, Roberta; Time, Berit; Gullbrekken, Lars; Heide, Vegard; Georges, Laurent; Lien, Anne Gunnarshaug (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   As the existing building stock is responsible for high energy use and greenhouse gas emissions, energy upgrading projects have been acknowledged as crucial for the energy performance improvement of existing buildings, as ...
  • Arilds gate 6 - oppgradering av en verneverdig bygård i Trondheim: Et pilotprosjekt i REBO 

   Simonsen, Ingeborg; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Löfström, Erica; Kjølle, Kari (SINTEF Notat;1, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Denne rapporten presenterer pilotprosjektet ...
  • Business models for nZEB renovation of small wooden buildings 

   Kvellheim, Ann Kristin; Damman, Sigrid; Lien, Anne Gunnarshaug (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   To achieve a sustainable building stock, it is necessary to focus on existing as well as new buildings. New houses built according to the Norwegian building code are close to nZEB (near Zero-Energy Building) level, but ...
  • Business models for nZEB renovation of small wooden buildings 

   Kvellheim, Ann Kristin; Damman, Sigrid; Lien, Anne Gunnarshaug (1st Nordic conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings, Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   To achieve a sustainable building stock, it is necessary to focus on existing as well as new buildings. New houses built according to the Norwegian building code are close to nZEB (near Zero-Energy Building) level, but ...
  • Comfort Assessment of Two nZEBs in Norway 

   Lolli, Nicola; Lien, Anne Gunnarshaug (Journal article, 2019)
   This work presents the results of a survey and measurement campaign carried on in two wooden buildings in Trondeim, Norway. These are one tower in a student accommodation complex, the Moholt Allmenning, constituted by five ...
  • Cost optimization of a zero-emission office building 

   Lolli, Nicola; Lien, Anne Gunnarshaug; Rønneseth, Øystein (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The cost-effectiveness of energy efficiency measures meant to achieve a zero-emission office building is investigated and compared to business as usual energy efficiency measures. The laboratory for zero emission buildings, ...
  • Costs and Procurement for Cross-Laminated Timber in Mid-Rise Buildings 

   Lien, Anne Gunnarshaug; Lolli, Nicola (Journal article, 2019)
   The objective of this paper is to report and analyse strategies for cost reduction, design processes, and procurement models of one wooden nearly Zero Energy Building (nZEB) in Norway. The building investigated in this ...
  • Economic and Energy Performance of Heating and Ventilation. Systems in Deep Retrofitted Norwegian Detached Houses 

   Heide, Vegard; Thingbø, Håkon; Lien, Anne Gunnarshaug; Georges, Laurent (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The aim of this study was to evaluate the life-cycle costs (LCC) and energy performance of different heating and ventilation systems (HVAC) in deep-energy renovation of Norwegian detached houses. Eight different HVAC ...
  • Energiplan - tre trinn for tre epoker : Systematisk energioppgradering av småhus - SEOPP 

   Skeie, Kristian Stenerud; Kleiven, Tommy; Lien, Anne Gunnarshaug; Risholt, Birgit Dagrun (SINTEF Fag;25, Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler trinnvis oppgradering av eneboliger fra seksti-, sytti- og åttitallet til dagens forskriftsnivå eller bedre. Med en trinnvis plan kan flere boligeiere se seg råd til oppgradering, og boligmassen ...
  • Energy Performance, Indoor Air Quality and Comfort in New Nearly Zero Energy Day-care Centres in Northern Climatic Conditions 

   Kuusk, Kalle; Kaiser, Ahmed; Lolli, Nicola; Johansson, Jan; Hasu, Tero; Lien, Anne Gunnarshaug; Arumägi, Endrik; Kalbe, Kristo; Hallik, Jaanus; Kurnitski, Jarek; Kalamees, Targo (Journal article, 2019)
   The European energy policy pushes the member states to transform building stock into nearly Zero-Energy Buildings (nZEB). This paper is focused on data collected from existing nZEB day-care centres,in order to be able to ...
  • Flerfaglig analyse av casestudier i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker 

   Kjølle, Kari; Denizou, Karine; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Buvik, Karin; Hauge, Åshild Lappegard; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Wigenstad, Tore; Flyen, Cecilie (SINTEF Fag;10, Research report, 2013)
   Denne rapporten er en flerfaglig analyse av funn fra casestudier av oppgraderte boligblokker. Universell utforming og energistandard er vektlagt i casestudiene. REBO er et kortnavn or Husbankensfireårige strategiske ...
  • Gjenreisingshus i nord – en mulighetsstudie om oppgradering 

   Wågø, Solvår Irene; Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian (SINTEF Fag;54, Research report, 2018)
   Gjenreisingen av Nord‐Troms og Finnmark er sett på som en av de største nasjonale oppgavene etter krigen. De sentrale myndighetene ønsket å modernisere Nord‐Troms og Finnmark ved gjenoppbyggingen. Husene er historiske ...
  • Kostnader for nye småhus til høyere energistandard 

   Skeie, Kristian Stenerud; Lien, Anne Gunnarshaug; Svensson, Anna; Andresen, Inger (SINTEF Fag;37, Research report, 2016)
   Hvor mye mer koster det å bygge småhus etter de nye energikravene i TEK10 eller som passivhus? Blir det en forskjell om kravene beregnes med tiltaksmetoden eller med rammekravmetoden? I denne rapporten er kostnadene beregnet ...
  • Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus 

   Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian Stenerud; Bjaanes, Elisabeth O.; Hagen, Karen; Kvalø, Yngve (SINTEF Fag;42, Research report, 2017)
   I løpet av prosjektperioden i SEOPP skulle to demo-hus oppgraderes. For to hus med behov for omfattende oppgradering var målet å utvikle mest mulig kostnadseffektive løsninger for energioppgradering og samtidig heve ...
  • Performing quantitative analyses towards sustainable business models in building energy renovation projects: Analytic process and case study 

   Moschetti, Roberta; Brattebø, Helge; Skeie, Kristian; Lien, Anne Gunnarshaug (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The building sector is responsible for several environmental impacts, as well as economic and social consequences. Hence, the adoption of energy efficiency measures in building renovation projects can lead to benefits to ...
  • REBO - Bærekraftig oppdatering av etterkrigstidens boligblokker: Artikkelsamling fra Husbankens strategiske forskningsprogram REBO 2008-2012 

   Kjølle, Kari; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Skeie, Kristian Stenerud (SINTEF Fag;8, Research report, 2013)
   REBO er et kortnavn for Husbankens fireårige strategiske forskningsprogram ”God boligkvalitet for alle – utfordringer og løsninger for etterkrigstidens boligblokker” 2008–2012. Det er gjennomført sju casestudier av ...
  • Rehabilitering av borettslag til nesten nullenerginivå. En mulighetsstudie for Boligbyggelaget TOBB 

   Skeie, Kristian; Lien, Anne Gunnarshaug; Skaar, Christofer; Olsen, Erland; Skippervik, Runar; Iversen, Bård Ivar; Westermann, Per-Kristian (SINTEF Notat;26, Research report, 2018)
   Målet for prosjektet har vært å identifisere TOBB borettslag som har potensial for å bli oppgradert til nesten nullenergibygg (nZEB-nivå) og beregne og beskrive løsninger for å komme dit. Kartlegging av TOBB borettslag ...
  • Review of HVAC strategies for energy renovation of detached houses towards nZEB in cold climates 

   Heide, Vegard; Georges, Laurent; Lien, Anne Gunnarshaug; Mathisen, Hans Martin (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This paper provides a review of heat and ventilation measures that can be applied to ambitious energy renovation of detached houses in Nordic countries. In this review, requirements for solutions are defined. Key technologies ...
  • Revitaliserende oppgradering av boliger. En eksempelsamling 

   Wågø, Solvår Irene; Haase, Matthias; Lien, Anne Gunnarshaug (SINTEF Notat;17, Research report, 2016)
   SINTEF vil inspirere byggenæringen ved å vise fram oppgraderte boliger som har fått både redusert energibruk, et arkitektonisk løft og bedre bomiljø.