• Consequences of Local Energy Supply in Norway: A case study on the ZEN pilot project Campus Evenstad 

   Backe, Stian; Sørensen, Åse Lekang; Pinel, Dimitri; Clauß, John; Lausselet, Carine; Woods, Ruth (ZEN Report;17, Research report, 2019)
   Denne rapporten vurderer Campus Evenstad på veien mot ZEN. Hensikten med rapporten er å vurdere hvilke tiltak som er relevante fremover for å realisere energimål knyttet til ZEN, og den skal gi en forståelse for potensial, ...
  • Cooling aerosols and changes in albedo counteract warming from CO2 and black carbon from forest bioenergy in Norway 

   Arvesen, Anders; Cherubini, Francesco; del Alamo Serrano, Gonzalo; Astrup, Rasmus Andreas; Becidan, Michael; Belbo, Helmer; Goile, Franziska; Grytli, Tuva; Guest, Geoffrey; Lausselet, Carine; Rørstad, Per Kr.; Rydså, Line; Seljeskog, Morten; Skreiberg, Øyvind; Vezhapparambu, Veena Sajith; Strømman, Anders Hammer (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Geo-referenced building stock analysis as a basis for local-level energy and climate mitigation strategies 

   Lausselet, Carine; Rokseth, Lillian Sve; Lien, Synne Krekling; Bergsdal, Håvard; Tønnesen, J.; Brattebø, Helge; Sandberg, Nina Holck (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   A geo-referenced building stock model was used to analyse the energy and climate performance of the Knowledge Axis in Trondheim, Norway, by 2050. Strategies for energy upgrades, construction of more energy-efficient new ...
  • GHG emission requirements and benchmark values in Norwegian building codes 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Fuglseth, Mie Sparby; Resch, Eirik; Lausselet, Carine; Andresen, Inger; Brattebø, Helge; Hahn, Ulla (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   As a response to the Paris agreement, Norway is committed to reducing greenhouse gas (GHG) emissions by 50 percent by 2030. Highly energy-efficient buildings have a greater proportion of embodied GHG emissions from material ...
  • Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) 

   Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng (ZEN Report;28, Research report, 2020)
   Forord. Forskning og innovasjon er grunnpilaren i vår visjon om å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Innovasjonskomiteen skal bistå senterledelsen i dette arbeidet gjennom å etablere gode innovasjonsprosesser ...
  • Klimagasskrav til materialbruk i bygninger. Utvikling av grunnlag for å sette absolutte krav til klimagassutslipp fra materialbruk i norske bygninger 

   Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Selvig, Eivind; Fuglseth, Mie; Resch, Eirik; Lausselet, Carine; Andresen, Inger; Brattebø, Helge; Hahn, Ulla (ZEN Report;24, Research report, 2020)
   Målsetninger om klimagassutslippsreduksjoner fra materialbruk i bygg har fram til i dag vært knyttet til prosentvis reduksjon sammenlignet med referansebygg. Fordelen ved denne tilnærmingen er at det har vært mulig å sette ...
  • Life-cycle assessment methodology to assess Zero Emission Neighbourhood concept. A novel model 

   Lausselet, Carine; Borgnes, Vilde; Ellingsen, Linda Ager-Wick; Strømman, Anders Hammer; Brattebø, Helge (ZEN Report;12, Research report, 2019)
   Buildings represent a critical piece of a low-carbon future and their long lifetime necessitates urgent adoption of state-of-the-art performance standards to avoid significant lock-in risk. So far, life-cycle assessment ...
  • Methods to Account for Design for Disassembly: Status of the Building Sector 

   Lausselet, Carine; Dahlstrøm, Oddbjørn Andvik; Thyholt, Marit; Eghbali, Aida; Schneider-Marin, Patricia (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Embracing the design for disassembly (DfD) mindset when constructing new and renovating existing buildings is a promising means of achieving our climate targets and putting the circular economy principles in practice, as ...
  • Methods to Account for Design for Disassembly: Status of the Building Sector 

   Lausselet, Carine; Dahlstrøm, Oddbjørn Andvik; Tyholt, Marit; Eghbali, Aida; Schneider-Marin, Eva Patricia (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Embracing the design for disassembly (DfD) mindset when constructing new and renovating existing buildings is a promising means of achieving our climate targets and putting the circular economy principles in practice, as ...
  • Neighbourhood building stock model for long-term dynamic analyses of energy demand and GHG emissions. General model description and case studies 

   Næss, Jan Sandstad; Sandberg, Nina Holck; Nord, Natasa; Vestrum, Magnus Inderberg; Lausselet, Carine; Woszczek, Aleksandra; Rønneseth, Øystein; Brattebø, Helge (ZEN Report;2, Research report, 2018)
   How should sustainable neighbourhoods be designed to reduce greenhouse gas emissions towards zero? What kind of information does decision makers need to make solid future plans on the neighbourhood level? A detailed ...
  • Norwegian Waste-to-Energy: Climate change, circular economy and carbon capture and storage 

   Lausselet, Carine; Cherubini, Francesco; Oreggioni, Gabriel David; del Alamo Serrano, Gonzalo; Becidan, Michael; Hu, Xiangping; Rørstad, Per Kr.; Strømman, Anders Hammer (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Opportunities for Local Energy Supply in Norway: A Case Study of a University Campus Site 

   Backe, Stian; Sørensen, Åse Lekang; Pinel, Dimitri; Clauß, John; Lausselet, Carine (Conference object; Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Neighbourhoods can contribute to climate change mitigation by supplying and/or facilitating renewable energy sources (RES). In this context, we evaluate opportunities related to the energy system of a Norwegian university ...
  • Thermomur byggesystem. Brannsikkert og bærekraftig. Sluttrapport fra innovasjonsprosjekt 2020-2022 

   Haukø, Anne-Marit; Olsø, Brynhild Garberg; Lausselet, Carine; Larsen, Svein Tore; Lie, Tone-Cecilie; Rune, Eliassen; Olsen, Eivind; Risholt, Birgit Dagrun (SINTEF Community, Research report, 2023)
   Jackon har i samarbeid med Norgeshus, Solid Entreprenør og SINTEF utviklet løsninger for Thermomur byggesystem for bruk i boligbygninger i 4 etasjer. Løsningene som er utviklet er brannsikre, kostnadseffektive og bærekraftige. ...
  • Towards a LCA Database for the Planning and Design of Zero-Emissions Neighborhoods 

   Skaar, Christofer; Lausselet, Carine; Bergsdal, Håvard; Brattebø, Helge (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The integration of science-based knowledge on greenhouse gas (GHG) emissions into practice-based neighborhood design and planning is key to inform and implement climate mitigation strategies. LCA is a method that is commonly ...