• Gjennomgang av slitasjekostnader for godstransport på veg og jernbane 

   Bertelsen, Dag Eiliv; Landmark, Andreas D.; Kroksæter, Anders; Johansen, Johnny M. (SINTEF rapport;2021:00476, Research report, 2021)
   Denne rapporten inneholder I hovedsak rimelighetsvurderinger av de godstransportrelaterte slitasjekostnadene på veg og jernbane som er beskrevet i TØI-rapport 1704/2019 og implementert i beregningsverktøyet GodsNytte ...
  • Kjøretøybasert beregning av fart, energi og utslipp 

   Hjelkrem, Odd Andre; Arnesen, Petter; Rennemo, Ola Martin; Dahl, Erlend; Thorenfeldt, Unn Karin; Kroksæter, Anders; Kristensen, Terje; Malmin, Olav Kåre (SINTEF Rapport;2017:00031, Research report, 2017)