• HMS-undersøkelsen i havbruk 2023 

      Thorvaldsen, Trine; Kongsvik, Trond Øystein; Holmen, Ingunn Marie; Størkersen, Kristine Vedal; Salomonsen, Cecilie; Holen, Siri Mariane (SINTEF Ocean rapporter;2023:01362 A, Research report, 2023-11-24)
      Denne rapporten presenterer resultatene fra en digital spørreundersøkelse blant 1283 ansatte i havbruksnæringen. Et stort flertall vurderte egen helse som god og trives på jobb. Samtidig var flere eksponert for negative ...