• Apendix VIII Simulert lakseindusert dødelighet på virtuell smolt i produksjonsområde 2 til 7 ved bruk av SINMOD 

   Ellingsen, Ingrid H.; Knutsen, Øyvind (SINTEF Rapport;, Research report, 2019-09-22)
   Modellsystemet SINMOD (www.sinmod.com) inkluderer en dynamisk modell for pelagisk utvikling av lakselus og en modell for utvandring av postsmolt. Modellsystemet er brukt og resultatene analysert for å se på spredning av ...
  • Miljødokumentasjon Nordmøre Samlerapport for fase 1 og 2 

   Sandnes, Otto Kristian; Staven, Fredrik; Olsen, Yngve; Knutsen, Øyvind; Broch, Ole Jacob; Staldvik, Frode; Fossen, Inge (Møreforskning Marin;MA 14-06, Research report, 2014)
   Et viktig mål for prosjektet har vært å utvikle en metodikk for å kvantifisere miljøpåvirkningene av oppdrettsaktiviteten på Nordmøre. Arbeidet har omfattet 5 arbeidspakker i perioden 2011-2012, hvorav to (næringssalter ...
  • Modellering av strøm og vannslektskap i Sør-Troms (Malangen-Sør. 

   Slagstad, Dag; Knutsen, Øyvind (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23092, Research report, 2012-05-25)
   Prosjektet "Strømmodellering av området Malangen Sør" har som hovedmålsetning å etablere en høyoppløst hydrodynamisk modell for Sør-Troms, simulere et utvalgt år for å få en forståelse av strømningsforholdene i området. I ...
  • Tracking jellyfish swarm origins using a combined oceanographic-genetic-citizen science approach 

   Edelist, Dor; Knutsen, Øyvind; Ellingsen, Ingrid H.; Majaneva, Sanna; Aberle-Malzahn, Nicole; Dror, Hila; Angel, Dror L. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Biological invasions of jellyfish may critically affect ecosystems and ecosystem services, yet their complex life cycle makes tracking their origins and dispersal vectors a challenging task. Here we combine citizen science ...