• Drag of Clean and Fouled Net Panels – Measurements and Parameterization of Fouling 

   Gansel, Lars; Plew, David R.; Endresen, Per Christian; Ivanova, Anna; Misimi, Ekrem; Günther, Jana; Jensen, Østen (Journal article; Peer reviewed, 2015-07-07)
   Biofouling is a serious problem in marine aquaculture and it has a number of negative impacts including increased forces on aquaculture structures and reduced water exchange across nets. This in turn affects the behavior ...
  • Drag on Nets Fouled With Blue Mussel (Mytilus Edulis) and Sugar Kelp (Saccharina Latissima) and Parameterization of Fouling 

   Gansel, Lars Christian; Endresen, Per Christian; Steinhovden, Kristine; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik; Forbord, Silje; Jensen, Østen (ASME Digital colletion;OMAE2017-62030, Chapter, 2017-06-25)
   Biofouling is a serious problem in marine finfish aquaculture with a number of negative impacts. Marine growth obstructs net openings, thereby reducing water exchange through the net and affecting fish welfare and health, ...
  • Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge 

   Henriksen, Kristian; Jensen, Østen; Høy, Erik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22832, Research report, 2012-03-30)
   Rapporten er utformet basert på gjennomgang av eksisterende åpen og tilgjengelig litteratur på temaet doble nøter, samt telefonintervjuer med interessenter. Hovedkonklusjonen er at dobbel not av standard multifilament ...
  • Høytrykkspyling av notlin 

   Jensen, Østen; Lien, Andreas Myskja; Dahle, Stine Veronica Wiborg (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106051, Research report, 2010-09-28)
   Formålet med testene var å vurdere endring i styrken til notlin som folge av gjentatt høytrykkspyling. Notlin av nylon fra to forskjellige leverandører ble testet. Det ene notlinet ble testet både i ubehandlet og i impregnert ...
  • Laboratorietesting av kauser 

   Lien, Andreas Myskja; Jensen, Østen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106050, Research report, 2010-09-28)
   Kauser fra fire forskjellige leverandører ble testet i laboratoriet til SINTEF :Materialer og kjemi. Målet var a finne ved hvilken last kausene ble deformert. F0lgende kausetyper ble testet; K3, K3B, rørkauser og K2B. Alle ...
  • Sikre og mindre arealkrevende fortøyningssystem for havbruksanlegg 

   Fredheim, Arne; Jensen, Østen; Gjøsund, Svein Helge (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A23164, Research report, 2012-06-22)
   Tirsdag 5.juni ble det arrangert en workshop med en kombinasjon av innlegg/foredrag og gruppearbeid for å belyse problemstillinger knyttet til arealbruk og forankring av flytende oppdrettsanlegg. Basert på presentasjoner ...
  • Svekkelse av notlin på grunn av kontaktslitasje 

   Jensen, Østen; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Gaarder, Rune Harald (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106069, Research report, 2010-07-22)
   Litteratursøk og gjennomgang av eksisterende standarder har sammen med enkle innledende forsøkt vist at det finnes ingen direkte relevante teststandarder for slitasjetesting av notlin. Det ble av den grunn utviklet et ...
  • Utvikling av sikre oppdrettsanlegg Fase 1 – Sluttrapport 

   Fredheim, Arne; Heide, Mats Augdal; Jensen, Østen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106016, Research report, 2010-02-10)
   Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ønsket å gjennomføre et forskningsprogram for å arbeide med utvalgte sider av rømmingsproblematikken. Spesielt viktig for FHF var det å fokusere på de viktigste årsakene ...