• Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 2. utgave 

   Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Myklebust, Thor; Thomassen, Magnus; Tolchard, Julian R; Hovland, Jon; Thomassen, Tonje; Wittgens, Bernd; Bustad, Joakim; Landmark, Andreas; Tschentscher, Roman; Hansen, Olav (SINTEF rapport;2019:00997, Research report, 2019-09-30)
   SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet ...
  • Direct air capture (DAC) deployment: National context cannot be neglected. A case study applied to Norway 

   Bisotti, Filippo; Hoff, Karl Anders; Mathisen, Anette; Hovland, Jon (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   DAC deployment is still an open question. Recent publications focused on energy consumption and the relationship between the cost of captured CO2 and operating conditions. These works addressed a preliminary assessment of ...
  • Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organisk materiale og næringssalter fra havbruk 

   Hilmarsen, Øyvind; Broch, Ole Jacob; Uglem, Ingebrigt; Chauton, Matilde Skogen; Järnegren, Johanna; Bloecher, Nina; Ellingsen, Ingrid H.; Evjemo, Jan Ove; Hovland, Jon; Goddek, Simon; Brendeløkken, Hanne; Høyli, Randulf; Lilleng, Grethe (SINTEF rapporter;2020:01383, Research report, 2020)
   Dette er hovedrapport for prosjektet "Kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av organiskmateriale og næringssalter fra havbruk" finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens ...
  • Nye muligheter for verdiskaping i Norge 

   Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Størseth, Trond Røvik; Kaspersen, Jon Harald; Sletta, Håvard; Skjermo, Jorunn; Hagemann, Andreas; Sheridan, Edel; Røkke, Nils; Sørum, Lars; Shmueli, Andrea; Rødseth, Ørnulf J.; Kvamstad-Lervold, Beate; Lødeng, Rune; Tschentscher, Roman; Bjørgen, Astrid; Heyn, Richard; Dahl, Nina; Ringdalen, Eli; Hovland, Jon; Helness, Herman; Handå, Aleksander; Grande, Carlos A.; Wærnes, Ole; Høgaas, Per Helge; Alnæs, Lisbeth; Eidem, Per A.; Røkke, Nils; Bruaset, Stian; Sivertsen, Edvard; Rüther, Petra; Time, Berit; Slapø, Fredrik (SINTEF rapporter;, Research report, 2019-08)
   Denne rapporten er levert av SINTEF på oppdrag fra NHO. Den er en del av et større utredningsarbeid – «Veikart for fremtidens næringsliv». I dette arbeidet deltar SINTEF med beskrivelser og analyser knyttet til sentrale ...
  • Simulation of Condensation in Biogas containing Ammonia 

   Øi, Lars Erik; Bråthen, Terje; Hovland, Jon (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Condensation in raw biogas during compression is a problem because the CO2 and water in the liquid phase is very corrosive. Raw biogas typically contains 60 mol-% methane, 40 mol-% CO2, is saturated with water and may ...
  • Simulation of Condensation in Compressed Raw Biogas Using Aspen HYSYS 

   Øi, Lars Erik; Hovland, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Raw biogas typically contains 60 % methane, 40 % CO2, small amounts of other components and is saturated with water. It is a question whether raw biogas can be compressed to high pressures without condensation. The aim of ...
  • Simulation of dew points in raw biogas using PR and SRK equations of state : 

   Bråthen, Terje; Øi, Lars Erik; Hovland, Jon (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Biogas contains mainly methane, but raw biogas can contain large amounts of CO2 and is normally saturated with water. Condensation, especially during compression, may lead to operational problems. The aim of this work is ...